Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu Tilia.

Szkoła Leśna na Barbarce ma stanowić centrum szeroko rozumianej edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Budynek Szkoły Leśnej.

Organizacja zajęć przyrodniczo?ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla różnego typu szkół należy do zadań Szkoły Leśnej.

Dzieci uczą się m.in. poszanowania dziedzictwa przyrodniczego.

Szkoła Leśna pełni funkcje rekreacyjne dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i przybyłych gości.

Z oferty zajęć przyrodniczo-ekologicznych co roku korzysta około 10000 uczniów.

Na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz na obszarze przyległym została wyznaczona sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych dla osób zainteresowanych przyrodą i historią regionu.

Szkoła Leśna na Barbarce

Ul. Przysiecka 13

87-100 Toruń

tel/fax. /56/657 60 85

e-mail: biuro@szkola-lesna.torun.pl

strona www: www.szkola-lesna.torun.pl

Szkoła Leśna na Barbarce powstała 1 stycznia 2004 r. Zadanie prowadzenia Szkoły Leśnej na Barbarce zostało powierzone Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu Tilia w drodze konkursu przez Prezydenta Miasta Torunia.  TSE „Tilia” na podstawie odrębnej umowy użycza tereny od Gminy Toruń o powierzchni 3,8 ha, które określane są mianem Osady Leśnej Barbarka.

Osada Leśna Barbarka jest położona w lesie w północno-wschodniej części Torunia, w odległości 13 km od centrum miasta, wewnątrz większego kompleksu leśnego. W tym miejscu oprócz urokliwych warunków przyrodniczych znajduje się miejsce kultu religijnego – zabytkowa kaplica św. Barbary. Przybywający na Barbarkę mogą odwiedzić Miejsce Pamięci Narodowej upamiętniające pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Torunia i okolic. Na terenie Osady zlokalizowane są budynki Szkoły Leśnej na Barbarce, Bazy Noclegowej, stajni, stodoły oraz budynki gospodarcze. Dla odwiedzających Osadę przygotowano atrakcje w postaci Parku Linowego, placu zabaw, grillowisk i palenisk. Na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz na obszarze przyległym została wyznaczona sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych dla osób zainteresowanych przyrodą i historią regionu.

Założenia programowe działalności Szkoły Leśnej na Barbarce:
• ma stanowić centrum szeroko-rozumianej edukacji ekologiczno-przyrodniczej
• ma pełnić funkcje rekreacyjne dla mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego i przybyłych gości .

Cele programu Szkoły Leśnej:
• prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologiczno – przyrodniczej,
• oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa,
• podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
• kultywowanie tradycji i poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
• chronienie zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego.

Program Szkoły Leśnej realizowany jest m.in.:
• poprzez organizowanie zajęć przyrodniczo – ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla różnego typu szkół, w tym dla uczniów niepełnosprawnych,
• organizowanie imprez, konkursów, kampanii,
• organizowanie festynów oraz otwartych imprez okolicznościowych i rekreacyjnych,
• udostępnianie obszaru i obiektów Szkoły Leśnej zgodnie z ich przeznaczeniem oraz regulaminem użytkowania.
Z oferty zajęć przyrodniczo – ekologicznych co roku korzysta około 10000 uczniów.

Obecnie działalność Szkoły Leśnej skupia się na realizacji dwóch głównych projektów:
• Człowiek, środowisko, integracja – tworzenie sieci „zielonych” szkół
• Dobry dla przyrody, dobry dla siebie

TSE Tilia w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce tworzy własne programy przyrodniczo – ekologiczne opracowuje ścieżki turystyczne. Wydaje foldery, ścieżki, zeszyty ćwiczeń. Przygotowuje pomoce dydaktyczne jak np. tablice interaktywne, gry.

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” zwraca się z prośbą do wszystkich sympatyków oraz osób i instytucji  współpracujących ze Szkołą Leśną na Barbarce o przekazanie 1 % podatku.
1% podatku przeznaczy na:
• propagowanie i kształtowanie proekologicznej postawy społeczeństwa,
• organizowanie zajęć przyrodniczo – ekologicznych,
• organizowanie przedsięwzięć, akcji, kampanii na rzecz ochrony środowiska,
• prowadzenie Szkoły Leśnej na Barbarce,
• działalność wydawniczą,
• wsparcie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu,
• poszerzanie terenów sprzyjających ekoturystyce,
• popularyzowanie zdrowego trybu życia.
Jak przekazać 1% podatku?
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:
Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” KRS 0000028517.
Bezpłatny program PIT-OPP 2009 do wypełniania zeznań podatkowych i przekazania 1% podatku             na rzecz  TSE „Tilia”  i Szkoły Leśnej na Barbarce klikając na link: http:www.pit-opp.pl/wersje/tilia/PitySetup.msi.

Źródło: www.szkola-lesna.torun.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię