Działalność edukacyjna prowadzona w Ośrodku ma szeroki zakres jeśli chodzi o przekrój wiekowy i społeczny uczestników, a jej zasięg można określić jako lokalny, regionalny jak również ogólnopolski czy międzynarodowy.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko
ul. Płużańskiego 30
26-630 Jedlnia Letnisko
tel./fax: 048-322101, 048-3221600
e-mail: jedlnia@radom.lasy.gov.pl
www.radom.lasy.gov.pl/jedlnia

Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1978 roku. Zlokalizowany  jest na terenie gminy Jedlnia Letnisko, powiat radomski, województwo mazowieckie, w odległości 10 km od Radomia.Ośrodek znajduje się  na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Radom w otulinie Puszczy Kozienickiej, która wchodzi w skład  Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka” .

Ośrodek  to  kilka obiektów:
• noclegowe : „Pod dębem”   – 99 miejsc ,
„Niezapominajka”  – 31 miejsc ,
• administracyjny –    wielofunkcyjne sale wykładowe , wyposażone
w najnowszy sprzęt audiowizualny , salę  restauracyjną , bilard,      siłownia, sauna
• recepcja – patio

• „leśna klasa” do prowadzenia zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu z możliwością rozpalenia ogniska.

Działalność edukacyjna prowadzona w Ośrodku  ma  szeroki zakres jeśli chodzi o przekrój wiekowy i społeczny uczestników , a jej zasięg można określić jako lokalny, regionalny jak również ogólnopolski czy międzynarodowy i tak :
– działalność lokalna  prowadzona jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,  szkół średnich oraz wyższych w formie pogadanek, prelekcji oraz  lekcji terenowych na bazie ścieżek przyrodniczo-leśnych z wykorzystaniem rowerów, które są na wyposażeniu ośrodka lub zaprzęgów konnych jeśli organizator sobie życzy.
– działalność regionalna i ogólnokrajowa  to  „Zielone Szkoły” w formie kilkudniowych zajęć prowadzonych dla dzieci szkół podstawowych , gimnazjów i liceów jak również organizowane przez nas konkursy przyrodnicze  z wiedzy o lesie , festyny, pikniki, imprezy rocznicowe (jubileusze) z udziałem mediów (prasy, radia i telewizji).
Do nich zaliczamy :
  „Święto Polskiej Niezapominajki” ,
 „Święto Ziemi” na Polach Mokotowskich w Warszawie,
 Obchody Dni Lasu (dzień leśnika).
– działalność międzynarodowa  to organizacja pobytu kolonijnego dla dzieci z Kazachstanu . W programie m.in. zapoznanie z ochroną środowiska na przykładzie działalności  LKP „Puszcza Kozienicka” oraz LKP „Puszcza Świętokrzyska”, zapoznanie się z funkcjami lasu tj. kulturowymi, historycznymi i społecznymi oraz poznanie walorów  turystycznych regionu .

Poza tym dla osób odbywających szkolenia , sympozja i konferencje w Ośrodku organizujemy zajęcia rekreacyjne na terenie Leśnego Kompleksu Przyrodniczego „Puszcza Kozienicka”, podczas których prezentowane są walory przyrodnicze oraz pokazana praca leśnika i jej efekty na rzecz ochrony środowiska.

W realizacji powyższych zadań wykorzystywane są programy edukacyjne  oraz wykwalifikowana  kadra Nadleśnictw wchodzących w skład LKP „Puszcza Kozienicka”  jak również Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu .  Goście przebywający w  Ośrodku  mają  dostęp do książek, broszur,  prasy  oraz filmów o tematyce przyrodniczo leśnej i ekologicznej.  Ośrodek prowadzi działalność edukacyjną przez cały rok oraz proponuje ich uczestnikom  dogodne  formy płatności. Stwarza wyjątkową możliwość łączenia nauki, konferencji  z aktywnym wypoczynkiem, oferując szeroki zakres dodatkowych usług.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię