Tagi Posts tagged with "Zrównoważony rozwój"

Zrównoważony rozwój

0
Materiał opracowała Jadwiga Leśniewska.

0
Autorem opracowania jest dr Krzysztof Kafel z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

0
Dzięki szkoleniu wszyscy zainteresowani dowiedzą się, w jaki sposób wprowadzać edukację dla zrównoważonego rozwoju w codzienną praktykę szkolną oraz jak prowadzić atrakcyjne zajęcia w ramach Nowej Podstawy Programowej.

0
Prezentację przygotowała Michalina Skowrońska, Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie.

0
Program jest skierowany do szkoły średniej. Celem lekcji jest poznanie walorów rzeki w obrębie Warszawy, zachęcenie do spędzania czasu nad rzeką, zapoznanie z istniejącymi inicjatywami przybliżania Wisły miastu, rozbudzenie aktywności uczniowskiej i stworzenie wystawy jako wspólnego projektu klasy.

0
Zajęcia skierowane są do klas 1-3 szkoły gimnazjalnej. Na zakończenie lekcji uczniowie postawią sobie odpowiedź na pytanie czy Wisła może budzić podziw? – charakterystyka Wisły pod względem przyrodniczymi geograficznym.

0
Program skierowany jest do klas 4-6 szkoły podstawowej. Po tej lekcji uczniowie będą znali podział Warszawy na dzielnice oraz zabytki położone nad Wisłą w Warszawie. Zajęcia mają także na celu zachęcenie do śledzenia aktualnych doniesień w mediach na temat imprez oraz uświadamianie wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze Warszawy.