Tag: Tworzywa sztuczne

Edukacja ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych przybiera różnorakie formy. Najczęściej jest to zorganizowana zbiórka surowca, połączona z przekazywaniem treści edukacyjnych. Mogą to być również rozmaite konkursy. Zwykle akcje tego typu kieruje się do dzieci lub młodzieży szkolnej, ale w ich organizację angażują się przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw,...
Księga Dobrych Uczynków jest zapisem działań podejmowanych w ramach Dnia Dobrych Uczynków, organizowanego rokrocznie przez Fundację Ekologiczną Arka.
Czy znasz najważniejsze zasady - jak chronić środowisko w życiu codziennym?
W lutym w Zespole Szkół w Mielcu odbyło się spotkanie "Ekologia dla każdego", połączone z konkursem ekologicznym.
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, wśród 29 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Zamieszczamy materiały, które ułatwią Wam przygotowanie się do kolejnej edycji.
Po zajęciach dziecko będzie potrafiło dostrzec niebezpieczeństwa zagrażające Ziemi ze strony człowieka oraz zrozumie konieczność dbania o środowisko.
Scenariusz dotyczy "Dnia bez plastku", który można zorganizować w każdej szkole, np. jako element obchodów Święta Ziemi lub akcji Sprzątania Świata.