Tag: recykling

W tegorocznej edycji Forum Recyklingu (14-16 października br.) głos zabrało 30 prelegentów, a łącznie w seminarium uczestniczyło ok. 300 osób. Byli z nami specjaliści – naukowcy, praktycy i przedstawiciele Ministerstw: Środowiska oraz Gospodarki, jak również reprezentanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  Każde ze spotkań podczas seminarium Forum Recyklingu poświęcono zróżnicowanym...
Chcesz wiedzieć więcej o odpadach określanych tajemniczym mianem ZSEE? Przeczytaj nasz materiał! Zapraszamy do lektury, obiecujemy wiele ciekawych informacji poświęconych elektroodpadom. Partnerem merytorycznym  jest ElektroEko. ElektroEko Mecenasem Polskiej Ekologii Organizator konkursu „Przyjaźni Środowisku” przyznał ElektroEko tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Inicjatywa jest objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  ElektroEko zostało wyróżnione za...
Ewa Bury przedstawiła "Stan przygotowań krajowych zakładów przetwarzania baterii do osiągnięcia wymagań określonych w Rozporządzeniu KE nr 493/2012 dot. poziomów wydajności recyklingu na przykładzie RECUPYL POLSKA".
Prezentacja Jakuba Smakulskiego z Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto w Poznaniu przedstawia aspekty finansowe zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Głównym celem działań edukacyjnych realizowanych w zakresie złomu metali żelaznych i nieżelaznych jest nie tylko przekazywanie wiedzy nt. możliwości ich recyklingu, ale także kształtowanie odpowiednich postaw, służących eliminowaniu tzw. szarej strefy.  Jak skłonić konsumentów żywności (np. napojów w puszkach aluminiowych), użytkowników elektrosprzętów, baterii i właścicieli pojazdów, a także wielu innych...
Pytając polskie społeczeństwo, czy makulaturę należy selektywnie zbierać i poddawać recyklingowi, usłyszymy deklaratywne „tak”. Jednak gdy przeanalizujemy stan wiedzy z zakresu dalszego postępowania z tym surowcem, to zaczną się problemy. Niestety, Polacy bardzo często nawet nie wiedzą, gdzie i w jaki sposób można oddać niepotrzebny papier lub tekturę. Nie tylko...
Halina Drgas, członek Zarządu Spółki Komunalnej Wschowa przedstawiła powody przemawiające za zamianami w metodach i formach edukacji odpadowej w świetle ostatnich zmian prawa.
Edukacja ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych przybiera różnorakie formy. Najczęściej jest to zorganizowana zbiórka surowca, połączona z przekazywaniem treści edukacyjnych. Mogą to być również rozmaite konkursy. Zwykle akcje tego typu kieruje się do dzieci lub młodzieży szkolnej, ale w ich organizację angażują się przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw,...