Tag: Projekt edukacyjny

Pozostajemy w temacie odkrywania przyrody w terenie. Uczniowie będą poczuć się jak Indiana Jones, odkrywając piękno przyrody w wybranym Parku Narodowym. Jest to cykl zajęć przyrodniczych, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. Uczniowie poznają przy tym walory przyrodnicze...
Zrealizuj w czercu lub we wrześniu jeden z proponowanych projektów edukacyjnych i opisz jak udało się go zrealizować, najciekawsze relacje nagrodzimy! Pula nagród w konkursie to 15.000 zł Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z Obszaru Karpackiego - tj. 4 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego. Celem konkursu jest realizacja projektu edukacyjnego...
„Kotki – małymi ekologami” – cykl zajęć o tematyce ekologicznej zorganizowanych w dniach 5 – 9. XI. 2012 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach w grupie dzieci 4 – 5 letnich przez nauczycielkę Agnieszkę Baśko.
Księga Dobrych Uczynków jest zapisem działań podejmowanych w ramach Dnia Dobrych Uczynków, organizowanego rokrocznie przez Fundację Ekologiczną Arka.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu zaprosili uczniów do udziału w konkursie literackim "Posprzątaj świat".
Celem zajęć było pokazanie dzieciom, że coś, co na pozór wydaje się tylko śmieciem, może okazać się początkiem świetnej zabawy.
Publikacja została opracowana w ramach projektu "Zielone światło dla edukacji ekologicznej", realizowanego przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. Adresatami opracowania są nauczyciele oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
Pakiety edukacyjne zostały przygotowane w ramach realizowanej przez Fundację EkoRozwoju FER kampanii Zamień Odpady na Kulturalne Wypady.
Projekt uczy dzieci systematyczności, kształtuje postawę opiekuńczości i uwrażliwia na potrzeby innych.
Uroczystość została poprzedzona zajęciami dydaktycznymi promującymi spożywanie warzyw i owoców jako darów natury.