Tag: Prezentacja

Plansze zostały opracowane w ramach konkursu "Szkoły na tropie elektroodpadów", program EkoSzkoła prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Prezentację przygotowała Michalina Skowrońska, Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie.
Dziełem „Wróżka Elektryczność” (La Fée Électricité), ogromnym obrazem o powierzchni 624 m2, Raoul Dufy pokazał w 1936 r., że energia elektryczna może budzić marzenia. Sto lat wcześniej pierwszy miniaturowy pojazd skonstruowany przez Thomasa Davenporta udowodnił, że może ona również służyć do przemieszczania się. Dzisiaj elektryczność kojarzy się ze słowami „rzeczywistość” i „napęd”, dzięki temu, że cały świat przestawia się na kolor zielony.
Zobacz, jak wyglądają elektrownie pobierające energię z odnawialnych źródeł energii: elektrownie wiatrowe, słoneczne i geotermiczne.
Prezentacja ukazuje piękno lasów równikowych. Wskazuje na ich niebagatelną rolę na naszej Planecie. Stanowią one 1/3 powierzchni wszystkich lasów na świecie. Noszą miano zielonych płuc Ziemi i są prawdziwą skarbnicą fauny i flory. Warto poznać je bliżej!
Prezentacja dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Autorami prezentacji są siedmioletnie dzieci z klubu Miłośników Ziemi.
Prezentacja pt. "Zobaczyć, doświadczyć, wykonać, czyli niezwykła podróż pewnej brudnej kropli wody..." wyjaśnia dzieciom i młodzieży wszystko, co każdy z nas powinien wiedzieć o wodzie.
Prezentacja wyjaśnia czym, jest energia, a za pomocą przewrotnych zagdek wprowadza elementy edukacji ekologicznej do świadomości młodego użytkownika energii.