Tag: Plakat

Czy wiesz, skąd się bierze woda w Twoim w domu? Na czym polega uzdatnianie? I gdzie dalej odpływa po tym procesie? Poniższe materiały edukacyjne nie tylko udzielą odpowiedzi na te pytania, ale także zainteresują ciekawostkami i podpowiedzą, jak oszczędzać wodę.
Odpowiednie segregowanie odpadów pozwala oszczędzać zasoby naturalne, energię oraz zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych umożliwia również zmniejszenie opłat za wywóz śmieci każdego z nas.
Materiał dydaktyczny jest częścią realizacji programu edukacji ekologicznej przedszkolaków „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wokoło”.
Materiał dydaktyczny jest częścią realizacji programu edukacji ekologicznej przedszkolaków „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wokoło”.
Na plakacie wymienione są działania, które chronią środowisko, jednocześnie oszczędzają pieniądze.
Ulotka wyjaśnia, że nie należy spalać śmieci w domowym piecu, gdyż w ten sposób trujemy siebie i innych.
Plakat zachęca do samodzielnego wytwarzania prezentów, zamiast kupowania gotowych produktów.
Zobacz, jaki jest koszt zużycia energii elektrycznej przez poszczególne urządzenia AGD. Koło energetyczne pokaże, jaka część całkowitego zużycia energii przeznaczona jest a ogrzewanie, oświetlenie, sprzęt, elektryczny i przygotowanie ciepłej wody.
Wydrukuj plakat i zapamiętaj, gdzie dostarczamy odpady różnego typu: makulaturę, resztki organiczne, szkło, metal, tekstylia, elektrosprzęt, odpady ogrodowe oraz odpady niebezpieczne.