Tag: niska emisja

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Żorach realizuje projekt edukacyjny "O żorskiej misji: Nie! Niskiej emisji". W jego ramach powstała książecza dla dzieci, do której użyczyliśmy bohaterów kampanii "Misja-emisja" - Dymskiego oraz Dymona.  Tym razem Dymski walczył w obronie czystego powietrza w Żorach. Pomagał mu...
Co to jest niska emisja? Czy niska emisja rzeczywiście jest mała? Jakie działania w zakresie likwidacji niskiej emisji podejmuje Miasto Bydgoszcz? Wszystko wyjaśnia najnowszy film promocyjny kampanii "Policzmy się z niską emisją", powstały w wyniku prowadzonych przez nas działań promocyjno-edukacyjnych.     Kampania "Piliczmy się z niską emisją" jest realizowana przez ABRYS...
Za chwilę do drzwi Bydgoszczan zapukają ankieterzy w ramach inwentaryzacji źródeł ciepła. Od początku  stycznia trwa kampania edukacyjno-informacyjna „Policzmy się z niską emisją”, która ma uświadomić mieszkańcom zjawisko niskiej emisji oraz przygotować ich do wizyty ankietera. Dzięki inwentaryzacji miasto otrzyma bazę danych, która pozwoli „zliczyć niebezpieczeństwo”. Wczoraj w Ratuszu...
Zanieczyszczenia powietrza, między innymi wywołane niską emisją, są problemem, który dotyczy nas wszystkich. Obecność w powietrzu bardzo szkodliwych pyłów - to one odpowiadają za choroby układu oddechowego, niewydolność układu krążenia, uszkodzenia wątroby, alergie, nowotwory... Tzw. niska emisja, czyli emisja szkodliwych substancji do powietrza (m.in. pyłów, dioksyn, furanów itp.) z niskich...
Z uwagi na liczne prośby uczestników, przedłużamy czas nadsyłania zgłoszeń do konkursu "Lekcja o niskiej emisji". Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy przygotować autorski scenariusz lekcji o niskiej emisji. Można zwiększyć swoje szanse i zgłaszać się wielokrotnie! Zgłoszenie należy przesłać do 31 października na adres: konkurs@misja-emisja.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy...
Zachęcamy do prowadzenia lekcji o niskiej emisji. Dla szkół, które chcą edukować w temacie niskiej emisji, organizatorzy kampanii "Misja-Emisja" udostępniają do bezpłatnego wykorzystania regulaminy szkolnych konkursów: Wiedzy, Fotograficznego, Filmowego i Plastycznego. Konkursy mają charakter edukacyjny i dotyczą zagadnienia niskiej emisji. Szkoły mogą realizować te konkursy we własnym zakresie, dobrze je...
Pozostajemy w temacie ochrony powietrza, gdyż śląscy kominiarze wystąpili w proteście przeciwko niskiej emisji. Zgodnie z przepisami każde mieszkanie ogrzewane węglem bądź drewnem, powinno podlegać kontroli kominiarskiej aż cztery razy w roku. Niestety, właściciele budynków i mieszkań nie tylko zapominają o tym obowiązku, ale dodatkowo bardzo często spalają śmieci,...
Kraków zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej – niestety pod względem zanieczyszczenia powietrza… Europejska Agencja Środowiska przebadała niemal 400 miast. Przed Krakowem znalazły się tylko dwa miasta bułgarskie. Tematem na poważnie zajął się Krakowski Alert Smogowy (KAS) - inicjatywa społeczna. Teraz Krakowski Alert Smogowy ruszył z kampanią na temat dofinansowania...
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego (gmin i miast) może pochwalić się ciekawymi doświadczeniami w zakresie walki z niską emisją. Podejmują one inicjatywy, mające na celu likwidację tego zjawiska, i to nie tylko dlatego, że ciąży na nich ustawowy obowiązek ochrony powietrza, ale również ze względu na to, że znają wartość czystego powietrza w gminie.
Nauczycieli, studentów pedagogiki i inne osoby zajmujące się edukacją ekologiczną zachęcamy do włączenia się w realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej „Misja-emisja” i do udziału w ogólnopolskim konkursie „Lekcja o niskiej emisji”, mającym na celu popularyzację zagadnień dotyczących niskiej emisji. Przedmiotem konkursu są autorskie, niezgłaszane do żadnych konkursów scenariusze lekcji, poświęcone zagadnieniu niskiej...