Tag: Na Szlaku Natura 2000

Zbliżający się okres wakacyjny niewątpliwie sprzyja poszukiwaniom wyjątkowych miejsc na mapie Polski. Dziś proponujemy obrać kurs na Lubelszczyznę i poddać się jej NATURAlnym wdziękom! Swoją wędrówkę po tych terenach rozpoczniemy od Małopolskiego Przełomu Wisły. Jest to najbardziej wysunięty na wschód odcinek Wisły, rozciągający się od Zawichostu aż po Puławy. Małopolski...
Weekend majowy za pasem. Miłośnikom natury (w tym Natury2000) podpowiadamy, gdzie można znaleźć przyrodnicze perełki. Swoją podróż zaczynamy od Dolnego Śląska – rejonu bogatego w interesujące siedliska przyrodnicze oraz miejsca bytowania ptaków. Podczas wędrówki po Dolnym Śląsku nie można pominąć Doliny Baryczy, która jest jedną z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych...
Obszar Doliny Dolnego Sanu leży w Kotlinie Sandomierskiej na wysokości 140-225 m n.p.m. i obejmuje najbardziej cenne przyrodniczo fragmenty doliny dolnego Sanu na odcinku Jarosław - ujście.  W dolinie dominuje krajobraz rolniczy siedliska rolnicze zajmują ponad połowę powierzchni, jedną czwartą - siedliska łąkowe i zaroślowe, prawie jedną piątą -...
Beskid Niski to pasmo w Karpatach, uznawane dzisiaj za najdziksze pasmo górskie w Polsce. Osobliwością Beskidu Niskiego są urokliwe doliny zamieszkane przez Łemków i Pogórzan, w których zawiera się cały Powiat Gorlice wraz ze swoją perełką – Wysową-Zdrój. Bekid Niski leży na terenie dwóch państw: Polski i Słowacji. Najwyższy szczyt...
Małopolski Przełom Wisły, obejmujący 80-kilometrowy, płynący od Zawichostu po Puławy, odcinek Wisły jest najdalej na wschód wysuniętym fragmentem rzeki. W licznych naturalnych odsłonięciach geologicznych i dawnych kamieniołomach znaleźć można ślady życia sprzed milionów lat w postaci skamieniałości. Nietrudno odkryć je w czasie pieszych wędrówek, a jeszcze łatwiej obejrzeć w...
Lasy Janowskie obfitują w naturalne, mało przekształcone siedliska, co sprawia, że fauna tych lasów jest niezwykle bogata. Wśród 130 gatunków ptaków licznie reprezentowane są gatunki rzadkie m.in. rybołów, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, bielik, bocian czarny, żuraw. Na uwagę zasługuje występowanie w Lasach Janowskich głuszca – gatunku skrajnie zagrożonego wyginięciem,...
Ostoja Popradzka stanowi ważne miejsce bytowania karpackiej fauny, z typowymi dla karpackiej puszczy dużymi drapieżnikami (rysiem, wilkiem, oraz niedźwiedziem) i dużymi kopytnymi (jeleń, sarna, dzik). Notowano tu występowanie aż 5 gatunków bezkręgowców z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (nadobnica alpejska, czerwończyk nieparek, krasopani hera, biegacz urozmaicony, poczwarówka zwężona). Potoki zamieszkują typowo...
Lasy, łąki, pola, zbiorniki wodne, rwące i spokojne rzeki, wspaniałe zabytki, urokliwie miejscowości i ich bogata historia, ciekawe legendy to tylko kilka aspektów, które zapełnią terminarz wyjazdu do Doliny Roztoki. Nawet jeśli wyjazd będzie kilkudniowy lub tygodniowy. Roztocze to idealne miejsce do odpoczynku w zacisznym miejscu, gdzie nie słychać miejskiego...
Główne pasmo Gorców to jedna z cenniejszych ostoi puszczańskich: na terenie Ostoi Gorczańskiej stwierdzono występowanie 13 siedlisk przyrodniczych. Obszar Gorców jest ostoją dla dużych drapieżników (rysi, wilków, niedźwiedzi) i kopytnych (jeleń, sarna, dzik). Doliny potoków zasiedla silna populacja wydry, natomiast w miejscach podmokłych liczne są kumaki górskie, traszki grzebieniaste i...
"Załoga Eko. Na Szlaku Natura 2000" to trzecia seria edukacyjnego programu dla dzieci. Załoga Eko to gromadka uczniów szkół podstawowych, którzy pod opieką Jarosława Krawczyka, leśnika i ekologa, ruszają w podróż po Polsce śladem niezwykłych miejsc. W tej serii poznamy piękno wybranych 21 obszarów Natura 2000. W ramach współpracy...