Tagi Posts tagged with "mazowieckie"

mazowieckie

0
Elementem pedagogiki muzealnej adresowanej do wszystkich grup wiekowych, grup zorganizowanych (głównie grup szkolnych) i klientów indywidualnych jest uwrażliwienie na wartość zabytków i przyrody (wspólnotę kultury i natury). Dlatego też w Muzeum Pałacu w Wilanowie utworzyliśmy wszechstronną ofertę edukacji kulturalnej i edukacji przyrodniczej.

0
Oferta AGROCHATKI obejmuje m.in.: warsztaty ekologiczne odbywające się w gospodarstwie oraz placówkach oświatowych. Prowadzi prelekcje i wykłady, prezentacje multimedialne, zajęcia z wykorzystaniem technik komputerowych. Organizowane są konkursy, quizy, gry terenowe, planszowe, multimedialne.

0
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Virga proponuje swój autorski program zajęć, gdzie podczas zabawy dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o przyrodzie, a przede wszystkim o okolicznych gatunkach ptaków.

0
Kampinoski Park Narodowy prowadzi edukację w Centrum Edukacji oraz Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy.

0
Działalność edukacyjna prowadzona w Ośrodku ma szeroki zakres jeśli chodzi o przekrój wiekowy i społeczny uczestników, a jej zasięg można określić jako lokalny, regionalny jak również ogólnopolski czy międzynarodowy.

0
Działalność Centrum obejmuje: szkolenia, warsztaty, konkursy, plenery, budowę urządzeń ochrony środowiska, czynną ochronę przyrody, działalność filantropijną w partnerstwie z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej "Młodzi Razem", wydawanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie biblioteki, filmów i czasopism o tematyce ekologicznej.