Tagi Posts tagged with "lubuskie"

lubuskie

0
Stacja Terenowa Klubu Przyrodników powstała w celu objęcia czynną ochroną dobrze zachowanych muraw kserotermicznych w okolicy Owczar.

0
Ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach" posiada Certyfikat "Profesjonalnie przygotowana ścieżka dydaktyczna" nadany w ramach ogólnopolskiego konkursu "Ścieżka dydaktyczna roku 2008" zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego.

0
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich jest jednostką Lasów Państwowych. Znajduje się na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Lubuskie” obejmującego teren Nadleśnictwa Lubsko.

0
W lubuskiej „bocianiej wsi” Kłopot funkcjonuje Muzeum Bociana Białego na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Muzeum zostało utworzone w 2003 r.

0
Park Narodowy "Ujście Warty" realizuje cele edukacyjne w dwóch miejscach: w ośrodku edukacyjnym w Chrzynie i w salce dydaktycznej w Witnicy.