Tag: Konkurs

Polska w unijnych rankingach ekoinnowacyjności nie wypada najlepiej. Zajmujemy pod tym względem przedostatnie miejsce w Europie. Polakom jednak nie brakuje ciekawych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jakości środowiska.  Ogromny potencjał i kreatywność tkwi w szczególności w ludziach młodych, które mają niejednokrotnie bardzo interesujące pomysły, uwzględniające aspekty związane z ochroną środowiska...
Młodzi i utalentowani artyści z 25 lubuskich placówek oświatowych wzięli udział w VII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”. Imprezę zorganizował Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, który podjął się tego przedsięwzięcia w celu promowania wśród dzieci i młodzieży idei dbałości o środowisko naturalne, kształtowania właściwych postaw...
Jeszcze przez tydzień uczniowie gdańskich szkół mogą przesyłać plakaty lub komiksy, by wziąć udział w ekologicznym konkursie plastycznym.
Wiosna to czas, gdy nasza uroda rozkwita, a ciało rozpiera energia do zmian. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone prace do wiosennego konkursu portalu ZielonaLekcja.pl i firmy Pat&Rub. Podajemy nazwiska nagrodzonych pań, a dla wszystkich uczestniczek mamy gratkę - kody zniżkowe.
Konkurs zawiera 30 pytań związanych z formami ochrony przyrody oraz z ekologią. Test moze służyć do pomiaru świadomości ekologicznej.
Dokument zawiera sprawozdanie z przaprowadzenia gimnazjady ekologicznej poświęconej odpadom. Dzięki temu sprawozdaniu, inne szkoły mogą przeprowadzić podobną akcję z zakresu edukacji ekologicznej w siebie.
Jest to formularz konkursowy etapu szkolnego II powiatowego konkursu ekologicznego.
Jest to scenariusz konkursu wewnątrzprzedszkolnego, który pozwoli dziecku zdobyć wiedzę na temat roślin, zwierząt oraz właściwych na łonie przyrody zachowań.