Tag: Klimat

Księga Dobrych Uczynków jest zapisem działań podejmowanych w ramach Dnia Dobrych Uczynków, organizowanego rokrocznie przez Fundację Ekologiczną Arka.
Czy znasz najważniejsze zasady - jak chronić środowisko w życiu codziennym?
W lutym w Zespole Szkół w Mielcu odbyło się spotkanie "Ekologia dla każdego", połączone z konkursem ekologicznym.
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, wśród 29 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Zamieszczamy materiały, które ułatwią Wam przygotowanie się do kolejnej edycji.
Opis stawiania pierwszych kroków, doświadczania rzeczy i zdarzeń przez dziecko, towarzyszące temu przemijanie pór roku i ich piękno, wszystko to starałam się przybliżyć małemu słuchaczowi w prostych utworach.
Europejska Agencja Środowiska pod koniec ubiegłego roku opublikowała raport na temat stanu środowiska. Poniższy tekst stanowi streszczenie rozdziału drugiego – „Zmiany klimatu” („Climate Change”).
Gdy patrzymy na drzewa, które ubogacają zielenią betonową architekturę miast, nie zdajemy sobie sprawy, że mamy do czynienia z najbardziej twórczymi organizmami na świecie, które potrzebują do życia tylko energii ze słońca, dwutlenku węgla z powietrza oraz wody z solami mineralnych z gleby, przemieniając je, przy użyciu chlorofilu, w życiodajne węglowodany.
Akcja przeprowadzana jest w kwietniu, w tygodniu, w którym obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.
Zajęcia dotyczą problematyki kwaśnych deszczy i ich wpływu na organizmy żywe oraz na materiały.