Tag: Inne

Podczas zajęć, najmłodsi poznają owoce i warzywa krajowe.
Ma służyć zwiększaniu efektywności energetycznej w placówkach przeznaczonych dla dzieci poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowocześniejszy sprzęt o wysokiej klasie energetycznej, a także wymianie tradycyjnych żarówek na energooszczędne.
W Europie w dalszym ciągu obserwuje się wzrost zużycia zasobów naturalnych. W konsekwencji rośnie też ilość odpadów. Oba te zjawiska wywierają niekorzystny wpływ na środowisko.
Zrównoważony rozwój można określić za pomocą trzech aspektów naszego życia: środowiska naturalnego, życia społecznego oraz potrzeb ekonomicznych. Zgodnie z tą zasadą powinno dochodzić do ich integracji.
Jeżeli posiadamy świadomość ekologiczną, to patrzymy przez jej pryzmat na wiele spraw. Czasem dzięki temu np. podczas podróżowania zamieniamy się w ekoturystę, a innym razem w reportera szukającego na każdym kroku śladów ochrony środowiska.
Niepotrzebne lub przeterminowane leki stanowią odpady niebezpieczne, a pomimo większej niż jeszcze kilka lat temu świadomości Polaków, często nadal zmieszane z odpadami komunalnymi trafiają na składowiska.
Telefony komórkowe podbiły świat w niezwykle krótkim czasie. Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez tych urządzeń. Według danych z biuletynu statystycznego GUS, we wrześniu 2010 r. w Polsce było aktywnych 46 391 100 telefonów komórkowych, z czego wynika, że na mieszkańca przypada ok. 1,2 aktywnej komórki.
Śmietnik nie jest symbolem porządku. Bo trafia tam przypadkowy splot odpadów, powietrza i wody. A śmieci wymagają porządku. Tak jak wszystko, można je poukładać, posegregować, czyli uporządkować.
Pakiet edukacyjny tworzą dwa stenariusze, których celem jest uświadomienie, że "Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania,zależy od każdego z nas" (Florian Plit).Praca została nadesłana do I edycji konkursu Ekoscenariusz, prowadzonego przez redakcję ZielonaLekcja.pl.