Tag: forum recyklingu

W tegorocznej edycji Forum Recyklingu (14-16 października br.) głos zabrało 30 prelegentów, a łącznie w seminarium uczestniczyło ok. 300 osób. Byli z nami specjaliści – naukowcy, praktycy i przedstawiciele Ministerstw: Środowiska oraz Gospodarki, jak również reprezentanci Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  Każde ze spotkań podczas seminarium Forum Recyklingu poświęcono zróżnicowanym...
Ewa Bury przedstawiła "Stan przygotowań krajowych zakładów przetwarzania baterii do osiągnięcia wymagań określonych w Rozporządzeniu KE nr 493/2012 dot. poziomów wydajności recyklingu na przykładzie RECUPYL POLSKA".
Wystąpienie Andrzeja Sobolaka - prezesa Zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać Oławie - dotyczyło wskazówek dotyczących efektywności selektywnej zbiórki pod kątem przydatności wyzbieranego surowca dla recyklerów.
Halina Drgas, członek Zarządu Spółki Komunalnej Wschowa przedstawiła powody przemawiające za zamianami w metodach i formach edukacji odpadowej w świetle ostatnich zmian prawa.