Tag: Fauna

Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawia poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół, konkretne pomysły na lekcje przyrody (IV etap edukacyjny) powiązane z głównymi założeniami tego przedmiotu, a także gotowe materiały – karty pracy, kartoteki i materiały źródłowe (zobacz poniżej).
Autorką opracowania jest doc. dr Anna Kalinowska z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym - Uniwersytet Warszawski.
Quest to wyprawa odkrywców to ciekawy sposób na pokazanie walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych danego terenu. Jest to zabawa polegająca na poruszaniu się w terenie zgodnie ze wskazówkami podanymi w tekście. Uczestnik wyprawy otrzymuje Kartę Wyprawy, na której wierszowane wskazówki prowadzą do celu. W trakcie wycieczki należy rozwiązywać zagadki i wpisywać poprawne odpowiedzi na przygotowanych Kartach. Poszczególne odpowiedzi pomagają w odszyfrowaniu hasła.
Posłuchajmy opowieści Misia Bumka o tym, ile zamieszania w świecie przyrody wprowadziła wcześniejsza wiosna...
Konspekt zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej w przedszkolu - wykorzystanie fauny i flory w ogrodzie przedszkolnym w okresie jesieni.
Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej województwa wielkopolskiego wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego Wielkopolski. Pobudzanie zainteresowania „małą ojczyzną”.
Zajęcia przygotowane zostały z myślą o dzieciach 5-letnich i opierają się na autorskim opowiadaniu. Mają na celu kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do ptaków pozostających na zimę w kraju, wyrażonego w postawie dokarmiania ich. Doskonałym zakończeniem zajęć będzie spacer połączony z karmieniem napotkanych ptaków.
Po zajęciach uczeń będzie potrafił wymienić zależności jakie występują pomiędzy organizmami żywymi a drzewami oraz będzie znał rolę drzewa w środowisku człowieka.
Księga Dobrych Uczynków jest zapisem działań podejmowanych w ramach Dnia Dobrych Uczynków, organizowanego rokrocznie przez Fundację Ekologiczną Arka.