Tag: ekoinnowacje

Polska w unijnych rankingach ekoinnowacyjności nie wypada najlepiej. Zajmujemy pod tym względem przedostatnie miejsce w Europie. Polakom jednak nie brakuje ciekawych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jakości środowiska.  Ogromny potencjał i kreatywność tkwi w szczególności w ludziach młodych, które mają niejednokrotnie bardzo interesujące pomysły, uwzględniające aspekty związane z ochroną środowiska...
Firmy, które w swoim rozwoju uwzględniają aspekt ochrony środowiska, a także pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań w  zakresie technologii  środowiskowych to potencjalni uczestnicy konkursu "Ekoodpowiedzialni w biznesie" realizowanego przez firmę Abrys.  W tym roku Konkurs został podzielony na dwie kategorie: „Przedsiębiorstwo” oraz zupełnie nową – „Innowacje środowiskowe”. O prestiżowy tytuł mogą ubiegać...
400 mln złotych czeka ma autorów innowacyjnych rozwiązan w kwestii zagspodarowania odpadów, racjonalizacją wykorzystania wód i pozyskiwania energii. Ruszył nabór wniosków w II edycji konkursu w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. konkurs został podzielony na dwa etapy: dotyczący fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej projektów. W pierwszej fazie przedsiębiorcy...