Tag: edukacja wodna

Prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa, wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan, krzewienie idei edukacji ekologicznej w branży i zainteresowanie mieszkańców tematyką racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz uwrażliwienie na nawyki wpływające bezpośrednio na stan rur i infrastruktury wodno-ściekowej to cele konkursu "Głośna woda". Inicjatywa ma...
Pobudzenie motywacji mieszkańców do rozwijania zachowań pro środowiskowych, w tym na przykład racjonalnego korzystania z wody to cel, jaki przyświeca Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w prowadzonych działaniach edukacyjnych. Dodajmy, że edukacja jest prowadzona w atrakcyjnej formie w myśl zasady edutainment. W leszczyńskim MPWiK Sp. z o.o. edukacja ekologiczna została...
W Bydgoszczy podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN został rozstrzygnięty konkurs "Głośna woda", którego przedmiotem były działania edukacyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Zwycięskie miasta to: Skoczów, Leszno, Kraków i Częstochowa. Przedsiębiorstwa, które wygrały wykazały się największą różnorodnością, pomysłowością i konsekwencją w realizacji działań edukacyjnych. w...