Tag: Dorośli

Plansze zostały opracowane w ramach konkursu "Szkoły na tropie elektroodpadów", program EkoSzkoła prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawia poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół, konkretne pomysły na lekcje przyrody (IV etap edukacyjny) powiązane z głównymi założeniami tego przedmiotu, a także gotowe materiały – karty pracy, kartoteki i materiały źródłowe (zobacz poniżej).
Vademecum zawiera kompendium treści wykładów tematycznych e-szkoleń "Elektroodpady w Twoim Domu" oraz praktyczne informacje jak właściwie postępować z elektroodpadami. Vademecum pomoże również w rozwiązywaniu testów konkursowych. Celem poradnika jest upowszechnienie właściwych praktyk postępowania z elektroodpadami – dla dobra naszego, środowiska przyrodniczego i przyszłych pokoleń.
Autorką opracowania jest doc. dr Anna Kalinowska z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym - Uniwersytet Warszawski.
Materiał opracowała Jadwiga Leśniewska.
Autorem opracowania jest dr Krzysztof Kafel z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dzięki szkoleniu wszyscy zainteresowani dowiedzą się, w jaki sposób wprowadzać edukację dla zrównoważonego rozwoju w codzienną praktykę szkolną oraz jak prowadzić atrakcyjne zajęcia w ramach Nowej Podstawy Programowej.
Materiał pt. "Recykling – moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole" przygotowała Marta Szczecińska.
Materiał autorstwa Beaty Bartosiak przedstawia korzystanie z nowoczesnych metod i platformy edukacyjnej stworzonej na potrzeby projektu Szkolne Centrum Recyklingu.