Zajęcia dotyczą problematyki kwaśnych deszczy i ich wpływu na organizmy żywe oraz na materiały.

Dzięki zajęciom poświęconym przyczynom i skutkom kwaśnych deszczy, uczeń rozwinie zainteresowania ekologiczne, umiejętność samodzielnego myślenia i
wnioskowania oraz charakteryzuje się postawą współodpowiedzialności za przyrodę.

Autorka: Magdalena Szewczyk

Fot. www.freeimages.com/anettek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię