News Aktualności

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

Stowarzyszenie „Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej” jest stowarzyszeniem, którego celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona wszędzie i wśród wszystkich. Powstało w 1999 r. w Dąbrowie Górniczej w województwie ślaskim i wśród swoich członków skupia przede wszystkim nauczycieli.

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Gustawa Morcinka (w ZS nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza
telefon: 512 950 909
e-mail: ziemiaimy@wp.pl
www.ziemiaimy.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest  inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, działalności kulturowej, prozdrowotnej i krajoznawczej  oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa .

Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele poprzez:

 • popularyzowanie  idei rozwoju zrównoważonego,
 • tworzenie klimatu wśród społeczności lokalnych do przeciwdziałania   negatywnym zjawiskom w zakresie  ochrony przyrody, środowiska i    krajobrazu,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i oświatowej wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych,
 • organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów itp.
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • tworzenie bazy  służącej prowadzeniu edukacji środowiskowej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • prowadzenie biblioteki, gromadzenie materiałów popularyzacyjnych, pomocy dydaktycznych  i udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

Źródło: www.ziemiaimy.org.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

News Aktualności

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

Stowarzyszenie „Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej” jest stowarzyszeniem, którego celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona wszędzie i wśród wszystkich. Powstało w 1999 r. w Dąbrowie Górniczej w województwie ślaskim i wśród swoich członków skupia przede wszystkim nauczycieli.

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Gustawa Morcinka (w ZS nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza
telefon: 512 950 909
e-mail: ziemiaimy@wp.pl
www.ziemiaimy.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest  inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, działalności kulturowej, prozdrowotnej i krajoznawczej  oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa .

Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele poprzez:

 • popularyzowanie  idei rozwoju zrównoważonego,
 • tworzenie klimatu wśród społeczności lokalnych do przeciwdziałania   negatywnym zjawiskom w zakresie  ochrony przyrody, środowiska i    krajobrazu,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i oświatowej wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych,
 • organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów itp.
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • tworzenie bazy  służącej prowadzeniu edukacji środowiskowej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • prowadzenie biblioteki, gromadzenie materiałów popularyzacyjnych, pomocy dydaktycznych  i udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

Źródło: www.ziemiaimy.org.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

News Aktualności

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej

Stowarzyszenie „Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej” jest stowarzyszeniem, którego celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona wszędzie i wśród wszystkich. Powstało w 1999 r. w Dąbrowie Górniczej w województwie ślaskim i wśród swoich członków skupia przede wszystkim nauczycieli.

Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Gustawa Morcinka (w ZS nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza
telefon: 512 950 909
e-mail: ziemiaimy@wp.pl
www.ziemiaimy.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest  inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, działalności kulturowej, prozdrowotnej i krajoznawczej  oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa .

Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele poprzez:

 • popularyzowanie  idei rozwoju zrównoważonego,
 • tworzenie klimatu wśród społeczności lokalnych do przeciwdziałania   negatywnym zjawiskom w zakresie  ochrony przyrody, środowiska i    krajobrazu,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i oświatowej wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych,
 • organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów itp.
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • tworzenie bazy  służącej prowadzeniu edukacji środowiskowej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • prowadzenie biblioteki, gromadzenie materiałów popularyzacyjnych, pomocy dydaktycznych  i udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

Źródło: www.ziemiaimy.org.pl

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz