Lokalizacja Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Kolory lata w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. / Fot. www.sibg.org.pl

Kwitnące irysy z kolekcji zachowawczej irysów Ślaskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. / Fot. Marta Jańczak

Na terenie Ogrodu znajduje się Kolekcja Edukacyjna Roślin Energetycznych – a w niej m.in. Miskant olbrzymi (Miscanthus giganteus). / Fot. Janusz Gwadera

Śląski Ogród Botaniczny prowadzi równolegle kilka programów edukacyjnych obejmujących warsztaty terenowe lub stacjonarne skierowane do uczniów szkół wszystkich szczebli.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dzieci
ul. 15 Grudnia 1b
Mikołów Mokre
specjalista ds. edukacji: Weronika Papiesz
tel. 533 069 448
e-mail: edukacja.dzieci@sibg.org.pl

 

Podstawowymi założeniami działalności  Śląskiego Ogrodu Botanicznego są:

 • Praca z dziećmi, młodzieżą i wszystkimi osobami zainteresowanymi rozwojem własnej osobowości w kontakcie z przyrodą i innymi ludźmi obdarzonymi pasją pracy na rzecz środowiska przyrodniczego.
 • Profesjonalna organizacja zajęć, prowadzonych na wysokim poziomie przez najlepszych specjalistów w ramach danych dziedzin.
 • Proponowanie edukacji mającej charakter uzupełniający lub alternatywny w stosunku do tradycyjnych form edukacji szkolnej.

Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane przez SOB są bardzo zróżnicowane. Podczas ich realizacji wykorzystywane są m.in. mikroskopy świetlne, mikroskopy stereoskopowe, stacja meteorologiczna zaopatrzona w kilkanaście czujników oraz analizator pomiarów, polowe zestawy do badań ekologicznych i glebowych i wiele innych pomocy dydaktycznych.

Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane przez SOB:

 • Bliżej Ogrodu, bliżej Natury, bliżej Człowieka

Program skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas IV, V i VI szkoły podstawowej i  ma na celu zbudowanie autentycznej, osobistej więzi dzieci z przyrodą. Taka więź nie tylko zmotywuje dziecko (a później człowieka dorosłego) do chronienia przyrody, ale również wpłynie pozytywnie na jego rozwój na różnych płaszczyznach. Zajęcia w związku z tym nie tylko wzbogacają wiedzę przyrodniczą uczestników, ale i wspierają ich rozwój emocjonalny i społeczny. Aby było to możliwe, dzieci spotykają się z instruktorem warsztatów 5 razy po 5 godzin (co tydzień lub co 2-3 tygodnie). Zdarzenia edukacyjne odbywają się w lesie lub innym miejscu ciekawym przyrodniczo w pobliżu szkoły lub w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Uczestnicy poznają to miejsce, wykorzystując nie tylko intelekt, ale i wszystkie swoje zmysły, swoją wyobraźnię, a także zdolność do syntezowania wiedzy, doświadczenia i emocji. 

 • Przyrodnicze spotkania Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na każdym etapie kształcenia (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej). Zajęcia o różnorodnej tematyce przyrodniczej trwają cztery godziny lekcyjne i odbywają się w miejscach cennych i ciekawych przyrodniczo – zarówno w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, jak i w innych gminach województwa śląskiego. W przypadku bardzo niesprzyjającej pogody zajęcia odbywają się w salach edukacyjnych Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB. Grupa uczestników zajęć w ramach cyklu liczy od 15 do 20 osób. Realizatorami zajęć są pracownicy i współpracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Celem zajęć realizowanych w ramach programu jest nie tylko stworzenie uczestnikom okazji, jakich mają coraz mniej w codziennym życiu, do przebywania blisko przyrody i zainteresowanie ich jej przejawami i zjawiskami, ale pokazanie tego na przykładzie lokalnej przyrody. Uważamy za istotne, aby dzieci i młodzież miały świadomość zarówno tego, jak ogromną wartość ma dzika przyroda, ale żeby dostrzegały również jak cenna i piękna jest przyroda półnaturalna. Poszczególne warsztaty w ramach cyklu realizują wybrane punkty z podstawy programowej dla szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 • Rośliny i Klimat

Program skierowany jest do młodzieży szkół średnich. Zajęcia mają charakter laboratoryjny i odbywają się w salach edukacyjnych CEPiE ŚOB (wyposażonych m.in. mikroskopy świetlne, mikroskopy stereoskopowe, mikroskop Axio Lab.A1 Zeiss i ultramikrotom). Celem programu, realizowanego m.in. przez naukowców PAN i Uniwersytetu Opolskiego współpracujących ze Śląskim Ogrodem Botanicznym, jest przybliżenie uczestnikom tematyki z zakresu ekologii, fizjologii i anatomii roślin w formie przede wszystkim ćwiczeń praktycznych, co ma na celu sprzyjaniu kształtowania postawy badawczej. Każdy warsztat trwa trzy godziny i uczestniczą w nim grupy 10-16 osobowe. Poszczególne warsztaty w ramach cyklu realizują wybrane punkty z podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych.

 W ramach programu prowadzone są warsztaty o następującej tematyce:

 • Komórka roślinna w obiektywie mikroskopu;
 • Drzewo jako archiwum zmian klimatycznych;
 • Jak dbać o klimat;
 • Rośliny w służbie człowieka;
 • Czym stresują się rośliny;
 • Transport wody w roślinie.
 •   Szkoła Eksperymentu Przyrodniczego Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Program adresowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zaprezentowanie znaczenia eksperymentu przyrodniczego, nie tylko poznawczego i naukowego – ale być może również osobistego. Warsztaty angażują młodych ludzi zarówno intelektualnie jak i emocjonalnie. Zajęcia trwają 6 godzin lekcyjnych, zapraszamy do udziału grupy 12-15 osobowe.

 Każde spotkanie składa się z następujących części: 

 1. W poszukiwaniu źródeł nauki  – wstępna część ma na celu pobudzenie zainteresowania uczestników konkretnym eksperymentem. Odbywa się to poprzez zintegrowanie grupy wokół źródeł (historycznych, kulturowych a czasem filozoficznych) tytułowego problemu zajęć. 
 2.  Eksperyment przyrodniczy – pytania zadane Naturze – faza druga to eksperyment, który odpowiada na tytułowy problem zajęć. Eksperyment jest wykonywany przy pomocy dostosowanego do tematyki zajęć wysokiej jakości sprzętu, jak np. 8 mikroskopów świetlnych, 4 mikroskopy stereoskopowe, stacja meteorologiczna zaopatrzona w kilkanaście czujników oraz analizator pomiarów, polowe zestawy do badań ekologicznych i glebowych oraz wyposażenie laboratorium do badań ekologicznych.
 3. Od fascynacji do poszukiwania mądrości – fazę trzecią wypełnia warsztat, w którym dzieci lub młodzież odkrywają ważne dla nich, współczesne im konteksty, w które wpisuje się centralny problem eksperymentalny.
 • Przyrodnicza gra terenowa

 To kolejna z form aktywności o aspekcie edukacyjnym kierowana do grup zorganizowanych, od przedszkoli do szkół średnich. Tematyka gry jest przede wszystkim przyrodnicza, ale posiada również wymiar integracyjny. Poziom trudności zadań dostosowany jest do wieku uczestników. Obszar, na którym rozlokowane są punkty gry, to teren Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, który jest ogrodzony, a ścieżki edukacyjne wybrukowane.

 Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób. Zespół wraz z przewodnikiem poznaje cele i założenia Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz historię powstania jego siedziby na Sośniej Górze. Następnie otrzymuje dokładną instrukcję oraz mapę i rusza w teren! W każdym z punktów gry pozostawione są przedmioty, które utworzą zestaw potrzebnych elementów do budowy… Czego – to oczywiście tajemnica. Zapraszamy do udziału w grze, dobra zabawa gwarantowana!

•    Warsztaty integracyjne

Śląski Ogród Botaniczny zaprasza również do udziału w 8-godzinnych warsztatach integracyjnych dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w terenie (jedynie w razie niesprzyjającej pogody w salach Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB), w półnaturalnych, rzadko odwiedzanych miejscach w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Młodzież uczestniczy w różnorodnych propozycjach, mających na celu umożliwienie im lepszego poznania samych siebie, swoich kolegów oraz wytworzenia pozytywnych relacji pomiędzy osobami w klasie. Wszystkie te aktywności odbywają się w kontekście przyrodniczym.

Szczegółowych informacji udziela koordynator programów edukacyjnych

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie serdecznie zaprasza placówki przedszkolne oraz klasy I-III szkół podstawowych do skorzystania z oferty edukacyjnej skierowanej do najmłodszych.
Celem edukacji przyrodniczej jest przybliżenie dziecku świata przyrody, rozbudzenie potrzeb poznawczych, zwrócenie ich uwagi na różnorodność otaczającego świata i kształtowanie spostrzegawczości. Zajęcia poprzez zabawę, prace manualne i ruchowe pozwalają dzieciom w przyjemny sposób poznać podstawowe zagadnienia związane z przyrodą.

więcej informacji: http://www.sibg.org.pl/osrodek-edukacji-ekologicznej-dzieci/warsztaty

 źródło: http://www.sibg.org.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię