News Aktualności

Mój las

0

Trwa XXVI edycja okręgowego konkursu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Warszawie.
Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy o ekosystemie lasu, planowanie i organizowanie własnej nauki i rozwijanie osobistych zainteresowań.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
o    kategoria I   – klasy I – III (wiek 7 – 10 lat),
o    kategoria II  – klasy IV – VI (wiek 11 – 12 lat),
o    kategoria III – młodzież gimnazjów (wiek 13 – 15 lat),
o    kategoria IV – młodzież szkół ponadgimnazjalnych  (wiek 16 -18 lat).

Etapy Konkursu:
1.    Napisanie pracy konkursowej i przesłanie jej do organizatora konkursu –  do 31 grudnia 2012r.
2.     ZO LOP przesyła prace, które zajęły I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych, do etapu ogólnopolskiego – do 31 stycznia 2013r.
3.    Zakończenie konkursu, wręczenie nagród – do 30 maja 2013 r.

Tematyka konkursu:

1. CZY MOGĘ POWIEDZIEĆ O SOBIE – JESTEM PRZYJACIELEM LASU – I kategoria wiekowa,
2.    JAK REALIZUJESZ HASŁO „CZYSTY LAS” – II kategoria wiekowa,
3.    LAS W MALARSTWIE I LITERATURZE – III kategoria wiekowa,
4.    WIELOFUNKCYJNA GOSPODARKA LEŚNA W LASACH MOJEGO REGIONU – IV kategoria wiekowa.

Zasady konkursu:

1.  Prace konkursowe należy wykonać w formie opisowej o objętości około 6-15 stron maszynopisu dla II, III, IV kategorii wiekowej, dla  I kategorii wiekowej wymagane są jedynie opisy pod przedstawionymi ilustracjami lub zdjęciami. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp. Do uznania autora pracy pozostawia się format pracy, oprawę i inne sprawy związane z szatą graficzną.
2.  Prace dla kategorii I i II wyłącznie zespołowe (za prace zespołowe uznaje się prace konkursowe uczniów reprezentujących szkołę lub szkolną organizację społeczną /LOP, ZHP i inne/ wykonane przez 2-osobowy zespół), a dla kategorii III i IV  wyłącznie indywidualne. 
3.    Prace konkursowe muszą być opatrzone nazwiskiem i imieniem autora lub autorów; podaniem klasy i wieku autora, dokładnym adresem szkoły, numerem telefonu, faksu,  e-mail. Prosimy również o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna pracy i o e-mail kontaktowy.
4.    Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć „Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych” podpisane przez rodzica uczestnika konkursu.
Druk oświadczenia do pobranie na stronie: www.lop.bydgoszcz.pl
Bez takiego oświadczenia prace nie będą kwalifikowały się do konkursu.
5.    Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 31 grudnia 2012 r. na adres: Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody ul. Bernardyńska 6,  85-029Bydgoszcz.
6.    Prace nie będą zwracane autorom.                                                                           
                                                                               
Zarząd Okręgu LOP (e-mail: lopbydgoszcz@gmail.com)                                       
 

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy o ekosystemie lasu, planowanie i organizowanie własnej nauki i rozwijanie osobistych zainteresowań. / Fot. Krappweis, www.sxc.hu

PODOBNE ARTYKUŁY

News Aktualności

Mój las

Ścieżka biegnie wśród zróżnicowanego lasu mieszanego, co na pewno umili i uatrakcyjni spacer. Liczne tablice edukacyjne, umożliwią poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz poznanie wielu aspektów gospodarki leśnej.

Nazwa ścieżki

Ścieżka „Mój las”
Nadleśnictwo Łochów w Łochowie
ul. Wyszkowska 28
07-130 Łochów
Tel. 25 675 11 24

Długość ścieżki

szlak niebieski – dla młodszych dzieci ma długość około 1000 m
szlak zielony  – dla pozostałych osób ma długości 1335 m

Czas przebycia  
Trasa (miasta)  Lokalizacja:         województwo mazowieckie
                               powiat węgrowski
                               gmina Łochów
                               miejscowość Łochów

Początek ścieżki znajduje się przy leśniczówce Leśnictwa Kamionna.

Opis (krótki)

Piesza ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „MÓJ LAS” usytuowana jest na terenie Leśnictwa Kamionna w Nadleśnictwie Łochów. W tutejszym Ośrodku Hodowli Zwierzyny realizowany jest program reintrodukcji kuropatwy, o którym można dowiedzieć się więcej podczas spaceru ścieżką. Obiekt ten powstał w 2009 roku przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ścieżka biegnie wśród zróżnicowanego lasu mieszanego, co na pewno umili i uatrakcyjni spacer. Liczne tablice edukacyjne, umożliwią poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz poznanie wielu aspektów gospodarki leśnej. Ścieżka podzielona została na dwa szlaki: niebieski – dla młodszych dzieci ma długość około 1000 m oraz zielony – dla pozostałych osób, o długości 1335m. Mamy nadzieję, że wycieczka po przygotowanej przez nas trasie będzie przyjemnie spędzonym czasem i pozwoli lepiej poznać las i pracę leśników.

Przystanki edukacyjne:
1.  Tablica powitalna.
2.  Prezentacja Nadleśnictwa Łochów.
3.  Łowiectwo.
4.  Ośrodek hodowli zwierzyny Kamionna.
5.   Reintrodukcja kuropatwy.
6.   Zasady zachowania się w lesie.
7.   Funkcje lasu.
8.   Poznajmy tropy zwierząt.
9.   Dokarmianie zwierzyny.
10. Tablica o dębie szypułkowym.
11.  Poznajmy mieszkańców lasu liściastego.
12.  Piętra w lesie i ich mieszkańcy.
13.  Poznajmy mieszkańców lasu iglastego.
14.  Tablica o brzozie.
15.  Odnowienie lasu – podstawowe zadanie leśnika.
16.  Zimowe śpiochy – kto lubi pospać zimą.
17.  Ptaki pozostające lub przylatujące na zimę.
18.  Tablica o sośnie.
19.  Sprzymierzeńcy leśników.
20.  Żywica sosnowa.
21.  Pracowite lata.
22.  Co to jest ochrona lasu?
23.  Tablica o świerku.
24.  Remiza.
25.  Rola leśnika w lesie.
26.  Polskie lasy w dobrych rękach.

Fot. mentor-polska.pl

Fot. mentor-polska.pl

Fot. mentor-polska.pl

Fot. mentor-polska.pl

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz