Arboretum położone jest w przeuroczym leśnym terenie pokrytym wiekowym drzewostanem głównie sosnowym.

Obecnie arboretum ma charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu.

Zajęcia są prowadzone w ciągu całego roku kalendarzowego.

Zajęcia samodzielnie prowadzą nauczyciele, którzy występują z inicjatywą przygotowania lekcji w lesie lub o lesie, korzystając z pomocy leśnika.

Arboretum znajduje się na ziemi warmińskiej, nieopodal Olsztyna. Arboretum położone jest w przeuroczym leśnym terenie pokrytym wiekowym drzewostanem głównie sosnowym. Obecnie arboretum ma charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń.

Leśne Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy
Kudypy 4
11-036 Gietrzwałd
tel. 089 527 90 90
e-mail: w.szumarski@olsztyn.lasy.gov.pl

Arboretum podzielone jest na działy:

  • Dział flory polskiej. Kolekcja drzew i krzewów liczą ok. 300 gatunków i odmian.
  • Arboretum kolekcyjne. Kolekcje drzew i krzewów liczą ponad 700 gatunków i odmian. Najbardziej reprezentowane są klony, irgi i suchodrzewy wraz z różami dzikorosnącymi.
  • Las naturalny. To najciekawszy przyrodniczo fragment wiekowego lasu naturalnego z drzewami pomnikowymi.

Na terenie arboretum są również kolekcje roślin zielnych charakterystycznych dla znajdujących się na terenie arboretum fragmentów zespołów leśnych i zbiorowisk roślinnych. Liczba ich to blisko 500 gatunków i odmian, w tym ok. 100 gat. roślin prawnie chronionych.
Teraz na zwiedzających Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach czeka nowa atrakcja: lapidarium, czyli kolekcja kamieni polodowcowych zebranych z pól regionu. Każdy z nich został oczywiście opisany. W kolekcji można podziwiać m.in. granit alandzki, granit rapakiwi, czy też granitognejs. 

Prowadzone przez Lasy Państwowe Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach to jedna z największych botanicznych atrakcji regionu. Co roku ten oddalony od centrum Olsztyna o zaledwie 8 kilometrów specjalistyczny ogród odwiedza ponad 15 tysięcy osób.
Z myślą o licznych gościach  na terenie arboretum powstał budynek, w którym oprócz sanitariatów i pomieszczeń administracyjnych mieści się sala audytoryjna, w której będą organizowane m.in. wykłady i wystawy tematyczne
Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach pełni nie tylko rolę atrakcji turystycznej i miejsca, w którym prowadzona jest edukacja przyrodnicza. – Arboretum to także swoistego rodzaju laboratorium. To właśnie tutaj prowadzi się hodowlę roślin chronionych, które w przyszłości poprzez restytucję rzadkich gatunków wzbogacą bioróżnorodność terenów leśnych – mówi Witold Szumarski, opiekujący się Arboretum.
Arboretum w Kudypach od lat współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ogród botaniczny, który ma powstać na terenie Kortowa będzie połączony z Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach specjalnie w tym celu stworzoną ścieżką edukacyjną.

Czy wiesz, że…
Arboretum wywodzi się od łacińskiego słowa arbor = drzewo. Jest to specjalistyczny ogród botaniczny, w którym znajdują się kolekcje drzew i krzewów.

Źródło: www.olsztyn.lasy.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię