Zasoby

Zasoby

0
Chcesz wiedzieć więcej o odpadach określanych tajemniczym mianem ZSEE? Przeczytaj nasz materiał! Zapraszamy do lektury, obiecujemy wiele ciekawych informacji poświęconych elektroodpadom. Partnerem merytorycznym  jest...

0
Plansze zostały opracowane w ramach konkursu "Szkoły na tropie elektroodpadów", program EkoSzkoła prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

0
Dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła co motywuje oraz co demotywuje do właściwych zachowań ekologicznych.

0
Artykuł Anny Cesarek z Departamentu Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska dotyczy działań informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy.

0
Ewa Bury przedstawiła "Stan przygotowań krajowych zakładów przetwarzania baterii do osiągnięcia wymagań określonych w Rozporządzeniu KE nr 493/2012 dot. poziomów wydajności recyklingu na przykładzie RECUPYL POLSKA".

0
Arkadiusz Szpakowski z Instytutu Metali Niezależnych w Legnicy zaprezentował technologię przerobu złomu akumulatorowego z wykorzystaniem innych dobranych materiałów odpadowych.

0
Prezentacja Marka Bystronia ze Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce wyjaśniała m.in. czym jest akumulator kwasowo-ołowiowy i jak prawo może stymulować procesy technologiczne z ochroną środowiska.

0
Prezentacja Jakuba Smakulskiego z Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto w Poznaniu przedstawia aspekty finansowe zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

0
Ryszard Gola-Sienkiewicz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej opowiadał m.in. o eksporcie strumienia odpadów elektronicznych do krajów rozwijających się.

0
Prezentacja wygłoszona przez dr Izabellę Ewę Cech z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Kancelarii Doradców Podatkowych ABAKUS w Głogowie dotyczyła zmian podatkowych związanych z branżą recyklingową.

POLECANE

0
To tytuł komiksu, przygotowanego przez Miasto Świdnicę w ramach realizowanej przez nią kampanii edukacyjnej "Mądrze ogrzewaMy w Świdnicy". Publikacja traktuje o walce Zdziksława i...