Zasoby

Zasoby

0
Jakie są warunki sukcesu selektywnego zbierania bioodpadów: odpadów kuchennych i ogrodowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych? Temat ten podczas Forum Recyklingu (wydarzenia organizowanego przed redakcję miesięcznika...

0
Dr inż. Katarzyna Godlewska ze Stowarzyszenia Papierników Polskich w Łodzi zaprezentowała podczas Forum Recyklingu (wydarzenia organizowanego przed redakcję miesięcznika „Recykling”), zagadnienie selektywnej zbiórki makulatury,...

0
Na czym polega kontrola w gminach, w ramach  przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?...

0
Czas przełamać stereotypy dotyczące gospodarki odpadami. O tym, jak akcje edukacyjne w znaczącym stopniu pomagają mieszkańcom poszerzać wiedzę i świadomość ekologiczną podczas Forum Recyklingu opowiedział Krzysztof Krauze,...

0
Piotr Barczak, koordynator polityki odpadowej z European Environmental Bureau z Brukseli  (wydarzenia organizowanego przed redakcję miesięcznika „Recykling”) podczas Forum Recyklingu przedstawił zmiany w unijnych...

0
Nowe regulacje prawne, zbiórka, odzysk i recykling ZSEE, baterii i akumulatorów oraz recykling pojazdów i złomu to tematy, które będą prezentowane podczas Forum Recyklingu...

0
Wyprodukowane z najbardziej bogatych materiałów surowych naszej planety – piasku, sody, jesionu, wapieni – szkło jest najbardziej czystym i ekologicznym materiałem używanym do pakowania żywności,...

0
Dziś upływa termin nadsyłania deklaracji udziału w XV edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych i najefektywniejszych jednostek zajmujących się...

0
Według Europejskiej Organizacji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności materiały stosowane do produkcji opakowań plastikowych mogą uwalniać związki chemiczne do żywności. Nie dziwi więc, że rodzice...

0
Polacy wciąż mają wątpliwości odnośnie do tego, jak segregować pozostałości po produktach, których używają na co dzień. Dlatego uruchamiamy zakładkę, gdzie będziemy umieszczali artykuły,...

POLECANE

0
To tytuł komiksu, przygotowanego przez Miasto Świdnicę w ramach realizowanej przez nią kampanii edukacyjnej "Mądrze ogrzewaMy w Świdnicy". Publikacja traktuje o walce Zdziksława i...