Woda-ścieki

Woda-ścieki

0
Program skierowany jest do klas 4-6 szkoły podstawowej. Po tej lekcji uczniowie będą znali podział Warszawy na dzielnice oraz zabytki położone nad Wisłą w Warszawie. Zajęcia mają także na celu zachęcenie do śledzenia aktualnych doniesień w mediach na temat imprez oraz uświadamianie wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze Warszawy.

0
Program skierowany jest do klas 4-6 szkoły podstawowej. Lekcja ma na celu wskazywanie na mapie Wisły od źródła do ujścia, dostrzeganie bogactwa przyrodniczego rzeki i jej doliny, poznawanie roślin i zwierząt występujących w Wiśle i w najbliższej okolicy rzeki i kształtowanie świadomości piękna rzeki Wisły.

0
Lekcja wzbogaci wiedzę dziecka o przyrodzie w otoczeniu Wisły i ma na celu wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody przybrzeżne.

0
Lekcja ma na celu wzbogacenie wiedzy dziecka o najbliższym otoczeniu, budzenie zaciekawienia turystyczno-kulturowego oraz obserwowanie i omówienie zjawisk i procesów dostępnych wiedzy oraz doświadczeniu dziecka.

0
Projekt ten jest opracowany dla grupy dzieci 6-letnich. Będzie realizowany przez 5 dni, a trakcie realizacji tego projektu zostaną rozbudzone zainteresowania przyrodą oraz zaspokojenie narastającego zaciekawienia otaczającym nas środowiskiem wykazywanego przez dzieci przedszkolne, które są coraz baczniejszymi obserwatorami życia przyrodniczego.

0
„Kotki – małymi ekologami” – cykl zajęć o tematyce ekologicznej zorganizowanych w dniach 5 – 9. XI. 2012 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach w grupie dzieci 4 – 5 letnich przez nauczycielkę Agnieszkę Baśko.

0
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, wśród 29 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Zamieszczamy materiały, które ułatwią Wam przygotowanie się do kolejnej edycji.

0
Zbiór kilkudziesięciu podpowiedzi został podzielony na osiem obszarów tematycznych: energooszczędny dom, zużycie wody, zużycie papieru, korzystanie z AGD, wybór urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podróże, konsumpcja, przygotowanie jedzenia.

0
Jest to opracowanie o rzece, która jak każdy żywy organizm podlega przeobrażeniom - większa woda, susza, pobór żwiru, regulacja brzegów, nowy most powodują szybkie zmiany.

0
Celem zajęć jest poznanie zanieczyszczeń i ich wpływu na organizmy żywe oraz sposobów usuwania zanieczyszczeń.