Ścieżki dydaktyczne Woj. wielkopolskie

Woj. wielkopolskie

0
Spacer ścieżką przybliży problematykę zmiennych form nadrzecznej roślinności, różnorodności gatunków lasów łęgowych oraz malowniczego, skąpanego w zieleni drzew starorzecza.

0
Idąc brzegiem starorzecza "Mała Starucha" można poznać różne gatunki drzew i krzewów po liściach, pędach i korowinie.

0
Ścieżka edukacyjna ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych oraz zapoznanie dzieci i młodzieży i studentów z działaniami podejmowanymi przez Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie miasta Poznania.

0
O atrakcyjności turystycznej tego regionu decyduje, obok pięknej przyrody, 14 jezior zróżnicowanych pod względem walorów i dostępności do rekreacji.

0
"Bagna Średzkie" to obszar otwarty, powstały po torfowiskach niskich i obejmujący dolinę oraz rzeczkę, porośniętą trzciną. Występują tu kośne łąki oraz kępy wierzb.

0
Ścieżkę wytyczyło Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Trasę wędrówki obejmuje teren ostoi przyrodniczej zajmującej obszar ok. 120 ha.