Ścieżki dydaktyczne Woj. warmińsko-mazurskie

Woj. warmińsko-mazurskie

0
Przy odrobinie szczęścia, podczas zwiedzania tej ścieżki można zobaczyć kormorana albo czaplę siwą.

0
Spacer tą ścieżką pozwala przyjrzeć się łabędziom, które na terenie tej ścieżki są bardzo liczne.

0
Wędrując ściężką, można porównać morenę czołową z sandrową równiną.

0
Spacer tą ścieżką pozwala poznać różnice pomiędzy lasem naturalnym i hodowlanym.

0
Ścieżka ta prowadzi na zachód od wsi Krutyń, wzdłuż wschodniego brzegu mezotroficznego Jeziora Mokrego oraz przez rezerwat "Królewska Sosna".

0
Ścieżka umożliwia poznanie krajobrazu ukształtowanego przez ostatnie zlodowacenie.

0
Ścieżka umożliwia poznanie roślinności torfowiskowej z osobliwością roślinną, jaką jest owadożerna rosiczka oraz podziwianie "pływających wysp torfowiskowych".