Ścieżki dydaktyczne Woj. świętokrzyskie

Woj. świętokrzyskie

0
Spacer ścieżką dostarczy wiedzy na temat zbiorowej mogiły żołnierzy września 1939 roku oraz dębu szypułkowego "Daniel".

0
Walorami przyrodniczymi tej ścieżki są przede wszystkim: rezerwat przyrody Kręgi Kamienne" oraz dwa pomniki przyrody nieożywionej: kamieniołom czerwinego piaskowca triasowego oraz "Piekło Kamień".