Ścieżki dydaktyczne Woj. śląskie

Woj. śląskie

0
Ścieżka ukazuje nie tylko najciekawsze obiekty przyrodnicze, pomniki przyrody, florę i faunę okolicy ale także przybliża ważny i ciekawy fragment historii Leszczyn. Ścieżka jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych.

0
Powstała w czerwcu ścieżka dydaktyczna w Lesie Aniołowskim porusza tematykę m.in. runa leśnego, układu piętrowego lasu, skrzynek lęgowych czy owadzich mieszkańców leśnego ekosystemu.

0
Pomnikowa lipa drobnolistna czy aleja platanów to tylko niektóre z licznych walorów dydaktycznych tej ścieżki.

0
Żaby wodne, ropuchy i zaskorońce to okazy, które można spotkać, wybierając tę ścieżkę.