Ścieżki dydaktyczne Woj. śląskie

Woj. śląskie

0
Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, obok budynku administracyjnego, z inicjatywy zarządu i pracowników ZGO, dostrzegających potrzebę edukacji na temat właściwego postępowania...

0
Las malowniczo położony na ciekawie ukształtowanym stoku Płaskowyżu Rybnickiego, opadającego do doliny Odry, na południe od Brzezia.

0
Ścieżka propaguje walory Nadleśnictwa Złoty Potok oraz uczy ekologicznego zachowania i racjonalnego obcowania z przyrodą.

0
Jedną z najbardziej poznawczych i aktywnych form edukacji ekologicznej związanej z gospodarką odpadami są zajęcia warsztatowe prowadzone od kilku lat na terenie składowiska odpadów komunalnych w Tychach przy ul. Serdecznej 100 przez Spółkę „Master”.

0
Ścieżka jest przeznaczona bezpośrednio dla dzieci, dzięki którym fachowa informacja na temat skomplikowanego procesu oczyszczania ścieków w przyjazny i nieskomplikowany sposób trafia również do starszego odbiorcy, czyli rodzica.

0
Ścieżka przybliża wartości przyrodnicze podregionów Górnego Śląska: podgórskiego, lublinieckiego, pszczyńsko-rybnickiego, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Beskidu Śląskiego.

0
Treści zaprezentowane na ścieżce zainteresują zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dowiecie się tu jak bardzo nasze codzienne życie potrafi zmieniać środowisko naturalne, a także na czym polega oczyszczanie ścieków w nowoczesnej oczyszczalni.

0
Mimo swojego „spokojnego charakteru” ścieżka nie jest bynajmniej nużąca – każdy z czterech odcinków trasy prezentuje inne walory okolicznego środowiska przyrodniczego, przebiegając w pobliżu siedlisk licznych gatunków fauny i flory.

0
Zapraszamy na spacer po dnie jurajskiego morza. Czy to możliwe? Ależ tak! Miliony lat temu, na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej szumiało ciepłe, płytkie morze. Żyły w nim gąbki, koralowce, amonity. W poznaniu tajemnic tej krainy pomoże ścieżka geologiczna "Kamieniołom Kielniki".

0
Spacerując tą ścieżką, mozemy podziwiać roślinność przypotokową.