Ścieżki dydaktyczne Woj. pomorskie

Woj. pomorskie

0
Nadleśnictwo Kaliska położone jest w Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej na terenie dzielnicy Borów Tucholskich oraz w niewielkiej części w Krainie Bałtyckiej na terenie dzielnicy Pojezierza Drawsko - Kaszubskiego, Mezoregionu Pojezierza Starogardzkiego.

0
Przy zachowaniu ciszy napotkać też można mieszkańców otomińskiego lasu. Wychodząc mijamy ogrodzoną remizę ptasią. Na końcu ścieżka obejmuje urocze bagno z rozlewiskami wśród łąk.

0
Ścieżka umożliwia poznanie specyfiki nadmorskiego krajobrazu, charakterystycznej roślinności oraz upamiętnia wydarzenia historyczne związane z Rozewiem. Rozpoczyna się i kończy przy latarni morskiej w Rozewiu. Ma długość 4,5 km, na trasie znajduje się 19 przystanków oznakowanych numerowanymi kołkami.

0
Wędrując ścieżką, spotkać można ekosystem buczyny pomorskiej.

0
Idąc ścieżką mijamy wytworzone na torfowiskach pola uprawne po zaoranej wilgotnej łące oraz wiele innych rodzajów łąk.

0
Ścieżka przyrodniczo prowadzi przez najcenniejsze tereny leśne Wysoczyzny Gdańskiej.

0
Ścieżka ma charakter typowo leśny i pozwala pogłębić wiedzę na temat fauny i flory tego ekosystemu.

0
Spacerowicze mają niepowtarzalną okazję, by zobaczyć młody las, dębowe błota i naturalną leśną sukcesję.

0
Walorami dydaktycznymi ścieżki są m.in. buczyna pomorska i najstarszy prawie 700-letni dąb Świętopełk. Ścieżka jest wyposażona w tablice, ławki oraz miejsca widokowe.