Ścieżki dydaktyczne Woj. podlaskie

Woj. podlaskie

0
Autorami nagrodzonej w konkursie "Szkolna ścieżka przyrodnicza" (organizator: Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat”) ścieżki są Karolina Jatkowska, Sandra Jatkowska, Maciej Romańczuk i Daria Trocka.

0
Ścieżka biegnie od wsi Koty bitą drogą gruntową wzdłuż rzeki Gać do jej ujścia do Narwi, następnie ostro zakręca w kierunku wschodnim do mostu drewnianego przez Narew do wsi Bronowo.

0
Na ścieżkach można z bliska przyjrzeć się naturalnym zbiorowiskom grądowym i dąbrowy świetlistej, zbiorowiskom muraw kserotermicznych oraz roślinom objętym ochroną gatunkową.

0
Ścieżka jest bardzo interesująca szczególnie ze względu na występujące tu gatunki ptaków (zwłaszcza wiosną - w okresie od IV do VI), ale także z uwagi na roślinność. Można ją przebyć pieszo, rowerem lub samochodem ale dopiero po ustąpieniu wiosennych rozlewisk

0
Spacer wśród dzikiej scenerii wykrotów, powalonych pni i ponad 100-letnich topoli, zapozna gości ze środowiskiem łęgów nadrzecznych, od kilkudziesięciu lat niezmienionym przez człowieka.

0
Początek ścieżki znajduje się przy siedzibie parku w Krzywem, gdzie jest zlokalizowana również wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”, wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” i wystawa rzeźb oraz Centrum Informacji Turystycznej WPN. Na sali konferencyjnej można obejrzeć film o Wigierskim Parku Narodowym, a w obiekcie „Dziupla” zorganizować ognisko.

0
Ścieżka prowadzi wokół śródleśnych jezior (sucharów), przez lasy torfowiskowe z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami. Na trasie ścieżki można zobaczyć żeremia i zgryzy bobrowe, a przy odrobinie szczęścia bobry. Ścieżka została wyposażona w kładki przez tereny podmokłe, zadaszone miejsce odpoczynku oraz platformę widokową.

0
Warto przemierzyć tę ścieżkę, by poznać młaki turzycowe, łąkę ostrożeniową czy zbiorowiska brzeziny bagiennej.

0
Ścieżka edukacyjna „Jeziora” zapoznaje uczestników z historią terenu, geomorfologią oraz z trzema jeziorami: Wigry, Sucharem Wielkim i Długim, pomiędzy którymi przebiega trasa. Dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o lesie, który otacza te jeziora, o jego roślinności i żyjących w nim zwierzętach.

0
W parku podjęto działania mające na celu przywrócenie tradycji bartniczych, wykorzystując do tego celu ścieżki edukacyjne „Las” i „Puszcza”. Na ścieżkach powieszono kłody bartne i wykonano barć w żywej sośnie. Trasa ścieżki zlokalizowana jest w Wysokim Moście, położonym na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, nad rzeką Czarna Hańcza.