Ścieżki dydaktyczne Woj. podkarpackie

Woj. podkarpackie

podkarpackie-sciezki

0
Ścieżka składa się z dwóch szlaków. Pierwszy „Szlak bobra” jest łatwiejszy i krótszy. Orientacyjny czas przejścia szlaku to 1,5 godz. Drugi wariant ścieżki „Szlakiem jelenia” oznaczony kolorem żółtym i na przejście tej trasy trzeba poświęcić ok. 5 godz. Jest to trasa zdecydowanie trudniejsza, biegnie przez jary i potoki do „Błędnego kamienia” i zataczając pętle łączy się ponownie ze szlakiem bobra. Obydwie trasy kończą się w punkcie wyjścia przy polu turystycznym, obok drogi Ujazdy–Kąkolówka.

0
Spacer ścieżką umożliwia poznanie bieszczadzkich lasów.

0
Przystanki informują o historii Dwernika, Chmielu oraz różnorodności świata roślin i zwierząt.

0
Na trasie można zauważyć m.in. łan byliny kwitnącej, kamieniste koryto Jesionki, gołoborze piaskowców na zboczu góry Ostrej, jaworzynę górską z języczkiem zwyczajnym oraz las siedliskowy.

0
Idąc oznaczoną na drzewach trasą, zauważyć można fragmenty buczyny karpackiej, osuwisko, źródlisko dające początek potokowi z roślinnością wodolubną, oczko wodne.

0
Na trasie ścieżki można zapoznać się z przyrodą Magurskiego Parku Narodowego - ze zbiorowiskami leśnymi oraz z różnymi formami ochrony.

0
Ścieżka ma znaczenie interdyscyplinarne na jej trasie możemy zapoznać się kompleksowo ze środowiskiem przyrodniczym w Magurskiego Parku Narodowego oraz z zagadnieniami kulturowymi.

0
Spacer tą ściężką stwarza niepowtarzalną okazję do bliskiego spotkania z rzadkimi gatunkami ptaków.