Woj. podkarpackie

Ścieżka składa się z dwóch szlaków. Pierwszy „Szlak bobra” jest łatwiejszy i krótszy. Orientacyjny czas przejścia szlaku to 1,5 godz. Drugi wariant ścieżki „Szlakiem jelenia” oznaczony kolorem żółtym i na przejście tej trasy trzeba poświęcić ok. 5 godz. Jest to trasa zdecydowanie trudniejsza, biegnie przez jary i potoki do „Błędnego kamienia” i zataczając pętle łączy się ponownie ze szlakiem bobra. Obydwie trasy kończą się w punkcie wyjścia przy polu turystycznym, obok drogi Ujazdy–Kąkolówka.
Spacer ścieżką umożliwia poznanie bieszczadzkich lasów.
Przystanki informują o historii Dwernika, Chmielu oraz różnorodności świata roślin i zwierząt.
Na trasie można zauważyć m.in. łan byliny kwitnącej, kamieniste koryto Jesionki, gołoborze piaskowców na zboczu góry Ostrej, jaworzynę górską z języczkiem zwyczajnym oraz las siedliskowy.
Idąc oznaczoną na drzewach trasą, zauważyć można fragmenty buczyny karpackiej, osuwisko, źródlisko dające początek potokowi z roślinnością wodolubną, oczko wodne.
Na trasie ścieżki można zapoznać się z przyrodą Magurskiego Parku Narodowego - ze zbiorowiskami leśnymi oraz z różnymi formami ochrony.
Ścieżka ma znaczenie interdyscyplinarne na jej trasie możemy zapoznać się kompleksowo ze środowiskiem przyrodniczym w Magurskiego Parku Narodowego oraz z zagadnieniami kulturowymi.
Spacer tą ściężką stwarza niepowtarzalną okazję do bliskiego spotkania z rzadkimi gatunkami ptaków.