Ścieżki dydaktyczne Woj. małopolskie

Woj. małopolskie

0
Ścieżka pokazuje działalność człowieka w Gorcach i zmiany, jakie człowiek powoduje w przyrodzie.

0
Na trasie ścieżki można zapoznać się z ekosystemem leśnym: borem jodłowo-świerkowym, buczyną karpacką, olszyną górską oraz geologią Gorców.

0
Ścieżka posiada wiele punktów widokowych.

0
Ścieżka liczy osiem tematycznych przystanków opisujących awifaunę Doliny Popradu.

0
Celem wycieczki jest poznanie przyrody ostoi „Małopolski Przełom Wisły”, szczególnie ptaków tego obszaru.