Ścieżki dydaktyczne Woj. małopolskie

Woj. małopolskie

0
Podziwiaj bogactwo flory puszczy karpackiej.

0
Spacerując, podziwiajmy niezwykły urok rezerwatu Biosfery Babia Góra.

0
Spacerując ścieżką, można zobaczyć roślinność przypotokową.

0
Poznaj miejsce, gdzie ekologiczne rozwiązania łączą się z tradycją.

0
Wędrując tą ścieżką, można zaobserwować różnice w szacie roślinnej polan wypasanych lub koszonych oraz tych, które nie są użytkowane.

0
Ścieżka prowadzi przez fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej

0
Ścieżka pozwala poznać różnorodność środowiska przyrodniczego, lasy jodłowe i buczynę, porosty oraz florę na gorczańskich polanach.

0
Na trasie ścieżki można zobaczyć górski klimat, fitoklimat, butwiejące kłody oraz kwitnienie runa leśnego.

0
Wędrując ścieżką, można zobaczyć odkrywkę geologiczną, która pokazuje fliszową budowę Gorców.

0
Ścieżka prezentuje przyrodę i historię Gorców, polanę Suhora, obserwatorium astronomiczne oraz schronisko na Starych Wierchach.