Ścieżki dydaktyczne Woj. małopolskie

Woj. małopolskie

0
Tematyką ścieżki jest różnorodność gatunków drzew na terenie Nadleśnictwa Sucha, szkody powodowane przez zwierzynę i metody ochrony przed nimi.

0
Ścieżka prowadzi przez teren leśnictwa Roztoki i Wełcza, po najciekawszych fragmentach Pasma Jałowieckiego, osiągając jego szczyt - Jałowiec (1111 m n.p.m.). Trasa pokonuje różnicę wysokości 500-550 m, biegnąc oznaczonymi szlakami turystycznymi

0
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego odnowił i wzbogacił informacyjnie ścieżki turystyczno-edukacyjne w rezerwacie przyrody "Dolina Racławki". Turyści mają teraz do dyspozycji 3 trasy: niebieską (ogólnoprzyrodniczą), czerwoną (geologiczną) oraz żółtą (geologiczną).

0
Zapraszamy na spacer ścieżką, której projekt zwyciężył w konkursie pt. "Stwórz ścieżkę edukacyjną", organizowanego przez portal ZielonaLekcja.pl, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0
Ścieżka prowadzi przez zróżnicowane tereny leśne, wodne i łąkowe Beskidu Małego.

0
Górska wędrówka wśród cudów przyrody.

0
Zachwycaj się pięknym górskim krajobrazem i świeżym powietrzem.

0
Spacerując, podziwiaj niezwykły urok drzew i zbiorowisk roślinnych.

0
Urokliwy spacer nie tylko dla amatorów morskich ciekawostek.