Ścieżki dydaktyczne Woj. lubuskie

Woj. lubuskie

0
Miejsce lokalizacji ścieżki edukacyjno – przyrodniczej nie jest przypadkowe. Na stosunkowo niewielkim obszarze spotkać możemy prawie wszystkie typy siedliskowe lasu, charakterystyczne dla obszarów „Puszczy Rzepińskiej”.

0
Ścieżka "Olszynki" znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy.

0
By łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli miło i zdrowo spędzać czas, a przy okazji poznać tajniki lasu warto odwiedzić dwie ścieżki edukacyjne na terenie Nadleśnictwa Wymiarki: „Przy Stawie” i „Przy Wiacie”. Obiekty są czynne przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

0
W niektórych zakątkach Nadleśnictwa Wymiarki znajdują się gniazda rzadkich gatunków ptaków - orła bielika i bociana czarnego. Czasem można też dostrzec na niebie sylwetkę kani, myszołowa, pustułki czy klucz lecących żurawi. Podczas pobytu nad okolicznymi stawami można zaobserwować perkozy, łabędzie nieme, czaple siwe, a także kormorany. Pospolicie występują także kaczki - krzyżówki oraz łyski.

0
Ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach" posiada Certyfikat "Profesjonalnie przygotowana ścieżka dydaktyczna" nadany w ramach ogólnopolskiego konkursu "Ścieżka dydaktyczna roku 2008" zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego.

0
Trasa przebiega wokół jednych z najpiękniejszych jezior: największego jeziora Ostrowieckiego oraz Jeziora Czarnego.

0
Trasa jest bardzo długa, nawet dla wytrawnych rowerzystów, ale daje możliwość bliskiego obcowania z takimi ptakami, jak m.in.: czapla siwa, czapla biała, derkacz i potrzeszcz.

0
W parku można zaobserwować m.in. gęgawy, perkozy, głowienki, czernice, krakwy, krzyżówki, błotniak stawowy, myszołowy zwyczajne, myszołowy włochate, bieliki oraz gęsi.

0
Ścieżka przyrodnicza prowadzi betonową drogą przez tereny lęgowe ptaków. Na trasie umieszczono pięć tablic informacyjnych, wiatę z ławkami oraz czatownię obserwacyjną.