Woj. lubelskie

Spacer tą ścieżką to niesamowita okazja, by zobaczyć młode pędy wilkiny, a także bażanta lub piżmaka.
Wędrując ścieżką, można zobaczyć z bliska bór sosonowy oraz strumień Świerszcz.
Ta ścieżka najkrótszą drogą prowadzi do stawów Echo. Po drodze można przyjrzeć się z bliska, jak wygląda bór sosnowy.
Ścieżka prezentuje cenne zespoły leśne: subborealną brzezinę bagienną oraz ols kępowo-dolinkowy, a także torfowisko przejściowe i różne typy łąk. Jej szczególną atrakcją są rośliny mięsożerne i kwitnące storczyki.
Ścieżka ma charakter typowo ornitologiczny, dlatego najciekawszą porą do jej odwiedzenia jest wiosna i jesień ze względu na przelot ptaków.
Wędrówka tą ścieżką daje możliwość poznania lasów różnego typu – grądu niskiego, boru bagiennego bagiennego, olsu kępowego-dolinkowego i brzeziny bagiennej.
Celem istnienia rezerwatu ornitologicznego "Kózki" jest ochrona środowiska bytowania oraz licznych stanowisk lęgowych rzadkich w skali kraju i Europy gatunków ptaków.
Bocian czarny, czajka, czapla siwa, mewa srebrzysta, potrzos czy rybitwa białowąsa to tylko niektóre z licznych gatunków ptaków, zamieszkujących Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu".