Ścieżki dydaktyczne Woj. łódzkie

Woj. łódzkie

0
Ścieżka dydaktyczna biegnie przez florystyczny i leśny rezerwat przyrody Jamno. Wzdłuż trasy podziwiać można jodły, jedne z najokazalszych w województwie.

0
Polana Siwica to florystyczny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Nieborów w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

0
Dzięki przebytej trasie przyglądamy się również rzece Rawce oraz jej prawobrzeżnemu dopływowi - Grabince, której koryto wypełnione jest wodą przez cały rok tylko w przypadku deszczowego lata.

0
Ścieżka służy poznaniu wielu grup owadów. Znajdziemy tu m. in. przedstawicieli motyli, chrząszczy, muchówek, czy żądłówek.

0
Bobry wprowadzono nad Rawkę w 1983 roku. Na początku było to tylko 11 zwierząt, obecnie populacja liczy sobie kilkadziesiąt bobrów.

0
Dzięki przebytej trasie lepiej poznamy także roślinność torfowisk, czy łąk Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

0
Polany Puszczy Bolimowskiej - niespotykane nigdzie indziej w środkowej Polsce rozległe, podmokłe śródleśne łąki i pastwiska – wciąż zachwycają swoją „innością” i kontrastującą z otaczającym lasem „świetlistością”. Powstały przed wiekami... Dziś są swoistym zabytkiem przyrodniczo-kulturowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, pamiątką po bujnie rozwijającym się w tej części Mazowsza budnictwie i budnikach.

0
Ścieżka prowadzi do pałacu w Nieborowie, przez polanę w Siwicy do Arkadii- parku romantycznego ze sztucznymi ruinami, domu Marii Konopnicki.

0
Tematem ścieżki są tereny leśne i łąkowe tzw. polany Puszczy Bolimowskiej z rezerwatem łąkowym Polana Siwica. Ścieżka ma 5 przystanków.

0
„Ruda - Chlebacz” to cenny las olchowy z wieloma gatunkami chronionymi. Znajduje się tam m.in. kilka stanowisk (jedyne w Polsce środkowej!) bardzo rzadkiego widłaka wrońca. Mimo bliskości siedzib ludzkich i ruchliwych dróg „Ruda - Chlebacz” jest doskonałą ostoją zwierzyny. Spotkać można tam np. łosia, sarnę, lisa i całe watahy dzików, zażywających błotnych kąpiel