Ścieżki dydaktyczne Woj. kujawsko-pomorskie

Woj. kujawsko-pomorskie

0
Ścieżka leśna "Zacisze" zapoznaje nie tylko z terenem, ale przede wszystkim z lasem i gospodarką leśną.

0
Projekt ścieżki przyrodniczo–dydaktycznej w Zbójnie powstał z uwagi na wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze tej okolicy. Ścieżka obejmuje pomniki przyrody przy XIX-wiecznym pałacu, roślinność wodną i szuwarową nad Jeziorem Zbójeńskim oraz jedno z najpiękniejszych w Polsce pól drumlinowych.

0
Ścieżka jest stworzona dla miłośników ptaków. Podczas wędrówki można zobaczyć m.in. orła bielika.

0
Walorem dydaktycznym ścieżki jest możliwość obserwacji takich ptaków, jak zimorodek i gągoł.

0
Przemierzając tę ścieżkę, można prześledzić różnorodność procesów związanych z funkcjonowaniem doliny dużej rzeki niżowej.