Ścieżki dydaktyczne Woj. kujawsko-pomorskie

Woj. kujawsko-pomorskie

0
Ścieżka usytuowana jest na terenie leśnictwa Przyborowo, w odległości 5,5 km od Kowala, w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Gostynińsko-Włocławskie". Trasa ścieżki liczy 3,5 km i podzielona jest na etapy prowadzące do dziewięciu obiektów przyrodniczo-dydaktycznych. Przeznaczona jest wyłącznie do ruchu pieszego.

0
Ścieżka ma długość około 5 km i jest zlokalizowana w niewielkiej odległości od granic Włocławka. Zaprezentowano na niej wiele zagadnień gospodarki leśnej, ochrony przyrody, wypoczynku i rekreacji w lesie.

0
Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Jelenia Wyspa” zlokalizowana jest w pobliżu szosy prowadzącej z Tucholi do Tlenia w odległości 8 km od Tucholi. Jej początek znajduje się 200 m za siedzibą Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku.

0
Ścieżka przygotowana przez Myślęciński Ogród Fauny Polskiej, stwarza możliwość bezpośredniej obserwacji zwierząt oraz poznanie ich biologii dzięki umieszczonym przy wybiegach tabliczkom informacyjnym.

0
Spacer ścieżką stwarza możliwość zobaczenia elektrowni wodnej, wylęgarni ryb, torfowiska z rosiczką i bagnem zwyczajnym.

0
Ścieżka ukazuje piękno krajobrazów okolic Lidzbarka Welskiego i zaznajamia z problematyką ochrony środowiska wodnego.

0
Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna pozwala poznać wspaniałą rzeźbę terenu, przyrodę jezior, różne typy lasów, krajobrazy naturalne.

0
Nadleśnictwo Kaliska położone jest w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej na terenie dzielnicy Borów Tucholskich oraz w niewielkiej części w Krainie Bałtyckiej na terenie dzielnicy Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, Mezoregionu Pojezierza Starogardzkiego.

0
Ścieżka umożliwia poznanie kształtów, barw, zachowań i znaczenia owadów w ich naturalnym środowisku.

0
Ścieżka jest bardzo interesująca ze względu na występowanie rzadkich, często chronionych gatunków roślin kwitnących wiosną.