Ścieżki dydaktyczne Woj. dolnośląskie

Woj. dolnośląskie

dolnoslaskie-sciezki

0
Trasa ścieżki geoturystycznej we wschodnich Karkonoszach oznakowana w terenie drewnianymi tabliczkami wiedzie przez Dolinę Łomniczki, Kocioł Łomniczki, Przełęcz pod Śnieżką, Śnieżkę, Czarny Grzbiet, Sowią Przełęcz, Skalny Stół i Sowią Dolinę i prezentuje atrakcje geoturystyczne tej niezwykle ciekawej części Karkonoszy.

0
Ścieżka poprowadzona jest w okolicach Wilczej Poręby i obejmuje osiem przystanków z pulpitami informacyjnymi w terenie, przybliżających zwiedzającym florystyczne, leśne i faunistyczne ciekawostki tego rejonu.

0
Jest to spacer leśną trasą. Przy okazji relaksującego marszu, można zapoznać się bliżej z tym miejsce, jego historią i przyrodą oraz pogłębić wiedzę na temat - Bolesławca.

0
Ścieżka prowadzi przez Stawy Milickie kompleksu Stawno oraz przyległe lasy i pozwala zapoznać się z wieloma gatunkami ptaków.

0
Spacer rezerwatem ornitologicznym „Stawy Przemkowskie" stwarza okazję do obserwacji ekosystemów wodno-błotnych.

0
Rezerwat przyrody „Niknąca łąka” to duża niekoszona łąka, ze zbiorowiskiem roślinności łąkowej, położona na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

0
Zaletą ścieżki jest możliwość obserwacji zróżnicowania geologicznego Gór Stołowych.

0
Tematem przewodnim ścieżki są łęgi. Na ścieżce wyróżniono na pięć przystanków tematycznych.