Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. zachodniopomorskie

Woj. zachodniopomorskie

woj-zachodniopomorskie-osrodki-edukacyjne

0
Od listopada 2010r. w oparciu o Program edukacyjny w ośrodku prowadzone są zajęcia edukacji ekologicznej. Zajęcia, przeznaczone dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzą wykwalifikowani edukatorzy – mgr Izabella Kraemer i dr Wioletta Michalska.

0
Zamiast wyburzyć dawną nadszarpniętą zębem czasu filtrownię, poddano wiekowy budynek gruntownemu remontowi. Dziś mieści się tam ekspozycja przypominająca, że historia wodociągów w Koszalinie sięga blisko 300 lat wstecz, a pierwsze rury doprowadzające wodę ze źródeł na Górze Chełmskiej budowano z drewnianych bali. Najstarszy eksponat pochodzi z pierwszej poł. XVIII w.

0
Zielona Kuźnia w Płotkowie położona jest w samym sercu lasu, w środku Puszczy Goleniowskiej, pośród wspaniałych starodrzewi buka i dęba z urokliwą rzeką Trzechelską Strugą oraz zarastającymi śródleśnymi jeziorkami.

0
Powstanie Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej „Na Głębokim” stawia sobie za cel propagowanie wiedzy ekologicznej, oraz podnoszenie poziomu świadomości przyrodniczej dzieci i młodzieży oraz innych osób zainteresowanych edukacją ekologiczną.

0
W trakcie zajęć dzieci zapoznane zostaną z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wsi i rolnictwa, zawodu rolnika i ogrodnika, pracami na roli wyznaczonej przez pory roku, wzajemnych relacji i oddziaływań rolnictwa na środowisko naturalne, wpływu człowieka na ochronę środowiska.

0
W Ośrodku prowadzona jest działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna w dziedzinie energii odnawialnej, oszczędzania energii oraz jej poszanowania. Odbywają się tu konferencje i szkolenia.

0
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego jest jednostką organizacyjną Dyrekcji Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego.