Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. wielkopolskie

Woj. wielkopolskie

woj-wielkopolskie-osrodki-edukacyjne

0
Działania obejmują wszystkie szczeble nauczania: przedszkolne, podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Edukacja odbywa się poprzez aktywne poznawanie zjawisk i metod ochrony środowiska oraz sposobów racjonalnego gospodarowania zasobami wód.

0
W Nadleśnictwie Jarocin realizowana jest koncepcja nowej funkcji istniejącego tam Centrum Zarządzania Łęgami w Czeszewie. W efekcie zmian ośrodek zostanie wyposażony w innowacyjne instalacje edukacyjne.

0
Ośrodek tworzą następujące jednostki dydaktyczne: Muzeum Przyrodnicze, sala audiowizualna, klasa do zajęć w ramach "Leśnej Szkoły" oraz cztery ścieżki dydaktyczne.

0
Centrum poza bogatymi zbiorami bibliotecznymi, proponuje zwiedzającym m.in. wystawy ukazujące świat fauny i flory.