Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. wielkopolskie

Woj. wielkopolskie

woj-wielkopolskie-osrodki-edukacyjne

0
W odrestaurowanym młynie na trzech kondygnacjach stworzono ekspozycję poświęconą martwemu drewnu, jedno piętro zajmuje też „wirtualne laboratorium”, w którym będą odbywały się lekcje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

0
Ośrodek działa od 2002 roku; początkowo oferował „zielone lekcje” w oparciu o łatwą do przebycia ścieżkę dydaktyczną z tablicami, dostosowaną do możliwości nawet najmłodszego odbiorcy, biegnącą przez fragment stuletniego drzewostanu dębowo-sosnowego i wiatę z miejscem na ognisko.

0
Jest to najstarsza i jedna z najbogatszych kolekcji roślin drzewiastych w Polsce i w Europie Środkowej. Wyjątkową wartość obiektu stanowi ponad 3500 gatunków, odmian, kultywarów, klonów i rodów roślin drzewiastych. Oprócz różnorodności taksonów, ważną cechą jest ich wiek.

0
Ośrodek działa w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jako samodzielna jednostka organizacyjna funkcjonuje od 1987 roku. Podstawowym zadaniem ośrodka jest przybliżanie społeczeństwu tematyki przyrodniczo-leśnej poprzez prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjnej.

0
W Ośrodku znajduje się sala przystosowana do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej, wyświetlania filmów, prezentacji. Umożliwia spotkania dzieci i młodzieży z leśnikami, organizowanie tematycznych pogadanek, konkursów.

0
Nadleśnictwo Potrzebowice od 2004 r. wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Izba Edukacji Leśnej utworzona została w 2006 r. i zlokalizowana jest w zabytkowej oficynie z początku XX wieku, tak zwanej Staszicówce.

0
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie funkcjonuje od 2006 roku. Jego zarządcą jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Jest on zlokalizowany w malowniczym Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym (ok. 25 km na zachód od Konina).

0
Zarządcą Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Chalinie jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. Ta mała, ale pełna uroku wieś położona jest 6 km od Sierakowa, w gminie Sieraków, na Pojezierzu Sierakowsko-Międzychodzkim. Sam Ośrodek zlokalizowany jest w sąsiedztwie trzech pięknych jezior.

0
Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu powstało w 2003 roku. Jego zasadniczym celem jest powszechna edukacja ekologiczna. Skierowano ją głównie do dzieci i młodzieży szkolnej z Powiatu Wągrowieckiego. Dodatkowo, Ośrodek szkoli nauczycieli i popularyzuje tematykę środowiskową wśród dorosłych. Stanowi także punkt konsultacyjny z bazą materiałów edukacyjnych.

0
Izba Edukacyjna Zdrojki umożliwia przeprowadzenie zajęć przyrodniczych dla około 30 osób. Została ona oddana do użytku 22 października 2008 roku.