Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. warmińsko-mazurskie

Woj. warmińsko-mazurskie

woj-warminsko-mazurskie-osrodki-edukacyjne

0
Jest takie miejsce w Polsce, w którym zapomnieć możesz, o całym świecie, nietracąc nic z jego radości. Tym miejscem jest Zespół Szkół w Kobułtach oraz teren przyrodniczy do niego przyległy.

0
W ogrodzie rośnie już około 90 różnych gatunków roślin. Są wśród nich rośliny typowe dla regionu, a także wiele gatunków roślin chronionych: cis pospolity, kosodrzewina, bluszcz pospolity, parzydło leśne, pierwiosnki, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, wiciokrzew, barwinek, cyprysik groszkowy. Mamy też kilka brylantów dendrologicznych, takich jak: miłorząb japoński, tulipanowiec amerykański, kilka odmian rododendronów i azalii, indygowiec. Rosną też: śliwa ozdobna, jabłoń ozdobna, jodła koreańska, jodła kalifornijska, dereń biały, magnolie, forsycje, ostrokrzewy.

0
Arboretum znajduje się na ziemi warmińskiej, nieopodal Olsztyna. Arboretum położone jest w przeuroczym leśnym terenie pokrytym wiekowym drzewostanem głównie sosnowym. Obecnie arboretum ma charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń.

0
Ośrodek powstał w oparciu o już istniejące, bądź urządzane nowe obiekty edukacyjne. Większość z nich powstała w wyniku adaptacji istniejących obiektów gospodarczych nadleśnictwa. Ośrodek jest czynny cały rok, natomiast ogród botaniczny -Leśne Arboretum od kwietnia do końca października.

0
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Iławie ma na celu podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu iławskiego. Zadanie to jest priorytetem w walce z degradacją środowiska naturalnego. W związku z tym, jednym z celów jest identyfikacja stref obszarów szczególnie zagrożonych antropopresją (antropopresja to ogół działań człowieka mających wpływ na środowisko przyrodnicze).

0
Welski Park Krajobrazowy położony jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w dolinie rzeki Wel. Na terenie parku znajduje się Muzeum Przyrody. W sali edukacyjnej Muzeum znajduje się m.in. część ekspozycji przyrodniczej prezentującej jeden z najbardziej spektakularnych krajobrazów Parku – rezerwat przyrody „Piekiełko”.

0
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli powołane zostało przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwietniu 2000 r.

0
Głównym celem Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej jest podnoszenie świadomości poprzez edukację środowiskową. Jest ona promowana, upowszechniana i koordynowana. Głównymi odbiorcami są placówki oświatowe. Ośrodek wspierany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

0
Głównym celem Centrum jest prowadzenie i wspieranie na obszarze działania przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i aplikacja pomocy finansowej udzielanej na te cele przez podmioty lokalne oraz ponadlokalne , w tym w szczególności przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

0
Do zadań Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku należy rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zagadnieniami ochrony środowiska.