Ośrodki edukacji ekologicznej Woj. śląskie

Woj. śląskie

woj-slaskie-osrodki-edukacyjne

0
Ośrodek znajduje się w sercu Beskidu Śląskiego. Z okien ośrodka widać największe atrakcje regionu - Czantorię z kolejką linową oraz Równicę. Obojętnie od pory roku każdy turysta znajdzie tutaj coś dla siebie. Wspaniała przyroda beskidzkich lasów, najlepsze stoki narciarskie, trasy rowerowe oraz wiele innych atrakcjiczekają na Was

0
Śląski Ogród Botaniczny prowadzi równolegle kilka programów edukacyjnych obejmujących warsztaty terenowe lub stacjonarne skierowane do uczniów szkół wszystkich szczebli.

0
Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu położony jest w Dolinie Wodącej, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w bliskim sąsiedztwie wielu atrakcyjnych i przyrodniczo cennych obiektów (m.in. rezerwat przyrody „Smoleń” z ruinami średniowiecznego zamku, liczne ostańce, jaskinie, stanowiska archeologiczne oraz miejsca, gdzie hibernują nietoperze).

0
Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego im. Juliusza Rogera w Rudach jest jednym z sześciu, należących do ZPKWŚ, ośrodków prowadzących działalność dydaktyczną, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej i przekaz wiedzy na tematy przyrodnicze, historyczne i kulturowe Parku, regionu i województwa (pozostałe ośrodki znajdują się w Smoleniu, Złotym Potoku, Herbach, Żywcu i Będzinie).

0
Izba jest bogato wyposażona w eksponaty zwierząt, roślin i innych materiałów traktujących o pracy leśnika. Dla gości przygotowana jest ekspozycja ze zwierzętami leśnymi, zarówno ssakami jak i ptakami, które dzięki systemowi dźwiękowo-oświetleniowemu podczas omawiania są odpowiednio oświetlone, a także odtwarzany jest głos danego zwierzęcia

0
Fundacja Ekologiczna „Silesia” ma na celu m.in. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej oraz organizowanie szkoleń związanych z ochroną środowiska dla społeczeństwa i młodzieży wszystkich szczebli nauczania.

0
Stowarzyszenie "Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej" jest stowarzyszeniem, którego celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona wszędzie i wśród wszystkich. Powstało w 1999 r. w Dąbrowie Górniczej w województwie ślaskim i wśród swoich członków skupia przede wszystkim nauczycieli.

0
W Miasteczku w ciągu roku organizowane są warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz innych grup.

0
Centrum prowadzi interaktywne zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne oraz uwrażliwiające na zagadnienia ochrony przyrody oraz ochrony środowiska w Polsce i na świecie.